Pokyny pro oddělení:

 

Pokyny pro odběr krve

Odběr žilní krve - zdroje chyb

 

 

Pokyny pro pacienty:

 

Pokyny před odběrem krve

Vyšetření moče

Sběr moče za 24h

OGTT- informovaný souhlas

Test na okultní krvácení Sentinel

Katecholaminy, hydroxyindoloctová kyselina

Bezpečnostní opatření pro zacházení s HCl      

 

 

 

Pokyny k tisku (pdf):

 

Pokyny před odběrem krve

Vyšetření moče

Sběr moče za 24h

OGTT- informovaný souhlas

Test na okultní krvácení Sentinel

Katecholaminy, hydroxyindoloctová kyselina

Bezpečnostní opatření pro zacházení s HCl