Laboratorní příručka OKBD – OBSAH

 

 LP A-00 Než začnete číst ...

 

ÚVOD

 LP A-01 Předmluva

 LP A-02 Obsah

 LP A-03 Úvod

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI

 LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 LP B-07 Popis nabízených služeb – funkční testy

 LP B-07 Popis nabízených služeb - spec.

 LP B-07 Popis nabízených služeb - statim

 

MANUÁL PRO ODBĚRY VZORKŮ

 LP C-01 Manuál pro odběry vz. -základní informace

 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzorku

 LP C-08 Odběr vzorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

 

PŘÍJEM VZORKŮ

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku

 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku

 LP D-04 Informace o vyšetřeních, která laboratoř neprovádí

 

 

VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ

 LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

 LP F-01 Seznamy vyšetření

 

 LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty

 

 LP I-Odkazy

 LP J-Zkratky