LP A-01 Předmluva

 

 

Údaje o laboratoři:

 

 

LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 

LP B-02 Základní informace o laboratoři

 

LP B-03 Zaměření laboratoře

 

LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 

LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 

LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 

LP B-07 Nabízené služby

 

 

 

Manuál pro odběry primárních vzorků:

 

 

LP C-01 Manuál pro odběry vzorku -základní informace

 

LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 

LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 

LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 

LP C-05 Používaný odběrový systém

 

LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 

LP C-07 Identifikace pacienta na žádance a vzorku

 

LP C-08 Odběr vzorku, množství vzorku

 

LP C-10 Transport vzorku do laboratoře

 

LP C-11 Základní informace k bezpečnosti při odběru vzorků BM

 

LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 

LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

 

LP C-14u Spolupráce s lékaři v regionu

 

 

 

Preanalytické procesy mikrobiologického vyšetření:

 

 

LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 

LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorků

 

LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorků

 

LP D-04 Spolupracující laboratoře

 

 

Vydávání výsledků a komunikace laboratoře s lékaři

 

 

LP E-01 Hlášení urgentních výsledků a epidemiologicky závažných nálezů

 

LP E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 

LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 

LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 

LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 

LP E-07 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

 

LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 

LP E-09 Způsob řešení stížností

 

LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

LP E-11 Samoplátci

 

 

Další dokumenty:

 

LP F-01 Seznamy vyšetření

 

LP G-01 Pokyny

 

 

 

 

 

 

LP Vydalo:

OLM v Orlickoústecké nemocnici, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,

pracoviště Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

 

Verze: 04

Datum vydání: květen 2017

Poslední revize: 18.05.2017

Další plánovaná revize: květen 2018