Všeobecná chirurgie zahrnuje celou škálu všeobecné chirurgické péče. Na našem pracovišti provádíme:

 • operace na zažívacím traktu, včetně operací nádorů zhoubných i nezhoubných (i laparoskopicky),
 • laparoskopické operací žlučníku, tříselních kýl, zánětu červovitého přívěšku,
 • léčení zánětů v dutině břišní,
 • ošetření pacientů s hemorhoidálními obtížemi s pomocí nové operační metody podle prof. Longa.

Léčíme také pacienty:

 • s onemocněním v oblasti konečníku,
 • s periferním postižením končetin při diabetu či aterosklerose,
 • s popáleninami,
 • s onemocněními ruky,
 • s chronickými ranami,
 • s onemocněními prsu.

Cévní chirurgie

Cévně chirurgická problematika má na našem oddělení dlouholetou tradici. Spolupracujeme s vyššími spádovými pracovišti v Pardubické nemocnici a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a velmi dobrou spolupráci máme se špičkovým pracovištěm v Nemocnici Na Homolce.

Součástí léčebně diagnostického postupu je úzká spolupráce s intervenčními radiology. Pacienty s tepennými onemocněními vyšetřujeme katetrizační angiografií, po které je možno provést dilataci tepny balónkem nebo zavést stent. Těžší nálezy pak indikujeme k operační cévní rekonstrukci. Nově v diagnostice používáme metodu TC angiografie a MR angiografie. V cévní ambulanci provádíme sklerotizace metličkových žil. 

Spektrum výkonů:

 • sklerotherapie varixů,
 • operace varixů dolní končetin,
 • operace akutních tepenných uzávěrů,
 • operace tepenných a žilních poranění,
 • operace tepen dolních končetin,
 • operace arteriovenósních zkratů pro hemodialýzu včetně reoperací v kombinaci s endovaskulárními výkony,
 • operace cévních komplikací ostatních oborů.

Traumatologie

Součástí chirurgického oddělení Orlickoústecké nemocnice je i traumatologie, kde řešíme u našich pacientů poranění břicha, některá neodkladná poranění hrudníku a definitivní ošetření zlomenin pohybového aparátu, kromě zlomenin páteře a pánve, zajišťujeme základní diagnostiku poranění lebky, mozku, pateře,míchy a periferních nervů a následně zajišťujeme i transport do specializovaných traumacenter v ČR.

Dokonalé materiálně-technické vybavení, včetně aseptického operačního sálu s RTG zesilovačem, nám umožňuje léčit zlomeniny končetin nejmodernějšími metodami s užitím zevních fixátorů u otevřených zlomenin, nitrodřeňových hřebů u zlomenin dlouhých kostí i nejmodernějších úhlově stabilních dlah u zlomenin v oblasti kloubů.

Pečujeme o pacienty nepřetržitě 24 hodin denně, ročně provádíme přes 700 výkonů a pacienti jsou následně kontrolováni ve specializované traumatologické ambulanci.

Operativa traumatologického oddělení neustále stoupá, používáme moderní implantáty a nové operační postupy, abychom byli schopni všem naším pacientům zajistit co možná nejlepší péči.

Vedoucí lékař

MUDr. Zbigniew Bot

staniční sestra

Jolana Faltusová

umístění

budova B, 1. patro

telefon

+420 465 710 306 (staniční sestra), +420 465 710 336 (oddělení)

Informace pro návštěvy

Návštěvní doba na lůžkovém chirurgickém oddělení je denně od 14.00 do 18.00 hodin. Návštěvu mimo návštěvní dobu lze domluvit s ošetřujícím personálem.


Ostatní informace

Na chirurgickém oddělení je pro pacienty k dispozici jeden nadstandardní pokoj. Cena za nadstandardní pokoj je uvedena v aktuálním ceníku nemocnice.

Vedoucí lékař

MUDr. Robert Hrabovský

staniční sestra

Hana Kovářová

umístění

budova B, 3. patro

telefon

+420 465 710 334 (staniční sestra), +420 465 710 343 (oddělení)

Informace pro návštěvy

Návštěvní doba na lůžkovém traumatologickém oddělení je denně od 14.00 do 18.00 hodin. Návštěvu mimo návštěvní dobu lze domluvit s ošetřujícím personálem.