Pro nastávající maminky

Představení našeho porodnického oddělení a informace pro rodičky


Počet porodů a císařských řezů

Na našich porodních sálech proběhne ročně něco přes 1000 porodů, v roce 2017 to bylo 1304, v roce 2018 celkem 1240, o rok později 1228, v roce 2020 celkem 1108, v roce 2021 celkem 1068, v roce 2022 to bylo 1019 porodů. Vedeme porody od 36. dokončeného týdne těhotenství, porody dvojčat od 37. týdne. V roce 2022 bylo vedeno 22,6 % porodů císařským řezem. Toto číslo je v souladu s doporučením světové zdravotnické organizace WHO a je pod republikovým průměrem, který je v současnosti 25,8 %.

Porody plodů v poloze koncem pánevním a porody po předchozím císařském řezu

Porody plodů v poloze koncem pánevním a porody po předchozím císařském řezu vedeme vaginálně nebo císařským řezem. Rozhodnutí je stanoveno vždy individuálně po vyšetření a konzultaci v naší poradně, kam vás odešle váš ošetřující lékař kolem 37. týdne těhotenství. Objednat se můžete i sama na tel. +420 465 710 387. Ke konzultaci s vámi může přijít partner nebo osoba vám blízká.

Obrat zevními hmaty z polohy plodu koncem pánevním na polohu hlavičkou se provádí se nejlépe ve 36.–37. týdnu těhotenství. Na konzultaci o vhodnosti této metody se objednávejte na tel. čísle 465 710 387.

Porodní sály

Porodní sály máme na naší porodnici tři a v každém z nich je polohovatelné porodní lůžko, žebřiny, gymnastický balon, mp3 přehrávač, dva sály jsou vybaveny sprchou, jeden vanou. Rodička a její doprovod mají určený porodní sál pro sebe po celou dobu porodu od začátku aktivní fáze první doby porodní až do doby 2 hodin po porodu. K vlastnímu porodu plodu tedy rodičku nikam nepřesouváme. Pokud jsou rodička i novorozenec v pořádku, probíhá během poporodního období tzv. bonding. Miminko zůstává po celou tuto dobu na břiše matky. Po uplynutí 2 hodin po porodu se rodička stěhuje na svůj pokoj na oddělení šestinedělí, kde máme zaveden systém rooming-in. Miminko tam zůstává po celou dobu pobytu společně s maminkou. Pokoje na oddělení jsou dvoulůžkové, sociální zařízení je společné vždy pro dva sousední pokoje. K dispozici je jeden nadstandardní pokoj, který je za poplatek dle platného ceníku nemocnice. Vzhledem k velkému zájmu není rezervace předem bohužel možná. Zájem hlaste při přijetí na porodní sál.

V naší porodnici není možný porod do vany. Vana na jednom z porodních sálů je určená pouze k relaxaci během první doby porodní.

Císařský řez

Císařský řez probíhá na centrálních operačních sálech. Naprostá většina císařských řezů probíhá ve svodné – spinální anestezii, která je šetrnější k novorozenci. Jen v nutných případech nebo při odmítnutí rodičkou se přistupuje k anestezii celkové. Po nejnutnějším vyšetření dětským lékařem přináší sestřička miminko zpět na operační sál. Pokud není maminka v celkové narkóze, má tak možnost krátkého prvního kontaktu s dítětem. Poté je novorozenec převezen na novorozenecké oddělení, kde se ho většinou ujme tatínek. Tatínek může též provádět bonding a přidržovat miminko v náručí na holé hrudi – tzv. „klokánkování“. Pokud k tomu není důvod, není již od tatínka miminko odnášeno. Při dobrém stavu rodičky umožníme po příjezdu rodičky z operačního sálu krátký kontakt celé nové rodiny na pooperačním pokoji. Dokud je žena omezeně pohyblivá, miminko je přiváženo na kojení. Jakmile nabyde pohyblivosti, platí již systém rooming-in.

Oddělení šestinedělí

Doba pobytu na oddělení šestinedělí se řídí zákonnou dobou hospitalizace dítěte, což je minimálně 72 hodin. Rodička je většinou schopná propuštění dříve, ale samozřejmě odchází až společně s dítětem, o jehož propuštění rozhoduje dětský lékař, který provádí dětskou vizitu na pokoji za přítomnosti maminky.

Ambulantní porod nenabízíme, na přání rodičky a po domluvě s pediatrem se dá odejít z porodnice po 24 hodinách.

Pokud ani s tímto postupem rodička nesouhlasí a trvá na dřívějším propuštění, musí být písemně poučena o rizicích, která hrozí jí a novorozenci a poučení podepsat.

Během pobytu na oddělení dohlíží na šestinedělku porodní asistentka. Lékař z porodnice provádí u nedělky 1x denně vizitu a 2. poporodní den kontrolní ultrazvuk dělohy. U nedělky po císařském řezu se ultrazvuk provádí 4. pooperační den a většinou tentýž den je z porodnice spolu s miminkem propuštěna.

Doporučení po propuštění z porodnice

Doba šesti týdnů po porodu se nazývá šestinedělí. Během šestinedělí se organismus matky přizpůsobuje a „vrací do původního stavu“. Ještě několik týdnů po porodu odchází očistky, které z krvavých přechází do hnědé, žluté až bělavé barvy. Na začátku šestinedělí je důležitá správná péče o porodní poranění. Vhodnější je používat porodnické vložky, které jsou prostupné pro vzduch, po každé toaletě omýt hráz vlažnou až chladnou vodou. Můžete provádět oplachy odvarem z řepíku lékařského nebo dubové kůry nebo si pořídit některý přípravek po poradě v lékárně. Vhodnější je sprchování než koupel. Během šestinedělí je naprosto nevhodné navštěvovat veřejná koupaliště. Hrozí rozvoj infekce dělohy. Ze stejného důvodu se taky nedoporučuje pohlavní styk.

Nedělka má mít dostatečný odpočinek a pestrou stravu. 

Pokud během šestinedělí dojde k výraznějšímu krvácení, vzniknou silné bolesti v podbřišku, naměříte si vysokou teplotu nad 38°C nebo očistky začnou zapáchat, je nutné se ihned dostavit na kontrolu do porodnice. Může se jednat o závažný stav.

Většinou probíhá vše bez komplikací. I při nekomplikovaném průběhu je nutné objednat se asi 6 týdnů po porodu na prohlídku k Vašemu gynekologovi. 

Co s sebou do porodnice

Doklady:

 • těhotenská průkazka, zprávy ze všech vyšetření a ultrazvuků
 • občanský průkaz, u cizinců cestovní pas
 • kartička pojištěnce
 • oddací list (u manželů) nebo zápis o určení otcovství z matriky (u nesezdaných párů) nebo rodný list (svobodná matka bez udání otce dítěte) nebo rozsudek o rozvodu
 • prohlášení o křestním jménu dítěte
 • doporučujeme mít sepsanou osobní a rodinnou anamnézu rodičky a partnera telefonní čísla (rodičky i partnera)
 • doklad o zaplacení předporodního kurzu či cvičení – pokud jste je absolvovala

Léky a věci osobní potřeby:

 • léky, které pravidelně užíváte (v originálním balení)
 • přezůvky, noční košile, župan, kojící podprsenka, jednorázové kalhotky, ručníky, toaletní potřeby, vložky, absorpční vložky do podprsenek, čaj pro kojící matky,  popř. nafukovací kruh, psací potřeby

Seznam věcí pro miminko:

 • 25–30 jednorázových plen, vlhčené ubrousky na zadeček

Doporučené věci k porodu:

 • balzám na rty
 • hroznový cukr
 • oblíbená hudba na CD či flash disku

Pro partnera:

 • přezůvky
 • jídlo, pití
 • fotoaparát, kamera

Průběh porodu

Do porodnice přijeďte:

 • pokud máte sílící kontrakce se zkracujícím se intervalem po dobu alespoň jedné hodiny
 • pokud máte podezření na odtok vody plodové, přijeďte ihned, a to bez ohledu na přítomnost a pravidelnost kontrakcí
 • při krvácení, sníženém vnímání pohybů nebo při tělesné teplotě nad 37,9°C
 • při jakékoli nejistotě ohledně Vašeho těhotenství

Příjem do porodnice

Při příjmu do porodnice je natočen kardiotokografický záznam, který zaznamenává srdíčko miminka a zároveň umožňuje hodnotit děložní stahy. Během natáčení kardiotokografu porodní asistentka sepisuje příjmovou dokumentaci.

Součástí příjmu je měření tělesné teploty, krevního tlaku, pulzu, orientační vyšetření moči. Potom následuje zevní a vnitřní vyšetření lékařem.

S ohledem na pokročilost porodu je nastávající maminka umístěna buď na porodní sál nebo na oddělení.

Opakovaně je kontrolován její stav i stav plodu a intervaly mezi jednotlivými kontrolami se liší podle aktuálního nálezu.

Příprava k porodu

Pokud je porod v běhu, bývá nastávající mamince navržena "příprava". Ta spočívá v oholení zevních rodidel v místě, kde lze případně očekávat poranění hráze či provedení nástřihu (epiziotomie), vyprázdnění střeva a konečníku očistným klyzmatem a následném osprchování. Je nutné zdůraznit, že žádná z těchto procedur není povinná a její provedení je otázkou domluvy mezi personálem porodního sálu a rodičkou.

Po přípravě obvykle následuje 20 minutový kardiotokografický záznam.

Samotný porod 

Průběh samotného porodu je členěn do několika fází, které se nazývají porodní doby.

První doba porodní

První doba porodní bývá také nazývána doba otevírací a dělí se na fázi latentní a fázi aktivní. Účinkem kontrakcí se zkracuje a otevírá děložní hrdlo. Ke zjištění stavu děložního hrdla slouží vaginální vyšetření. Od okamžiku, kdy je děložní hrdlo zcela zkrácené, hovoříme o brance. Ta se pak účinkem kontrakcí dále roztahuje (otevírá) až do té doby, kdy prakticky splyne s pochvou a měkké porodní cesty jsou volné, otevřené. Až zhruba do branky otevřené na 4cm probíhá I. doba porodní pomalu, poté se začne zrychlovat a asi na 8cm se opět postup zpomaluje.

Trvání první porodní doby je individuální. U prvorodičky trvá první doba porodní obvykle 8–10 hodin, výjimkou nejsou ale ani ženy, u kterých první doba porodní trvá 10–12 hodin. U vícerodiček bývá délka první doby porodní kratší.

Za začátek první doby porodní se považuje moment, kdy prokazatelně dochází ke změně nálezu na porodních cestách. To nemusí souhlasit s dobou začátku prvních bolestí. Proto jsou maminky instruovány, aby do porodnice přijely až v době, kdy jsou kontrakce pravidelné, přichází každých 5 minut a bolest je vnímána po celém břiše, nikoliv pouze v podbřišku. Toto neplatí, pokud dojde k odtoku vody plodové. Pak je nutné přijet do porodnice ihned, a to i v případě, že žádné kontrakce zatím nezačaly.

Během celého porodu jsou v pravidelných intervalech poslouchány ozvy plodu a každé dvě hodiny natáčeny kardiotokografické záznamy. Pokud to situace vyžaduje, monitorujeme plod kontinuálně – tedy bez přerušení.

V průběhu první doby porodní často sama odteče plodová voda. Pokud se tak nestane, provádíme tzv. dirupci vaku blan. Porodník nebo porodní asistentka protrhnou nástrojem plodové blány. Plodová voda následně odtéká po celou dobu porodu. Výkon je nebolestivý, maminka ani miminko tento výkon necítí. Často po něm dojde k zesílení a k zefektivnění děložních kontrakcí.

Pokud jsou děložní stahy pro rodičku příliš bolestivé a nepomáhají žádné přirozené techniky jejich tlumení, lze podat léky tlumící bolest nebo zavést epidurální analgezii, což je suverénně nejúčinnější metoda tlumení bolestí.

První doba porodní může být poměrně dlouhá a pro rodičku vyčerpávající. Přítomnost partnera může být pro ni výraznou oporou. Možnou úlevu může rodičce přinést i to, že se po porodním sále volně pohybuje a při kontrakci zaujímá co nejpohodlnější polohu. Porodní asistentka rodičce poradí, jak dýchat a jaké polohy a techniky ulevují.

Během porodu může rodička pít neperlivé nápoje. Ideální je pít po doušcích asi 2 dcl za hodinu. Příjem jídla v aktivní fázi porodu nedoporučujeme. Důvodem je bezpečnost anestezie při eventuálním akutním císařském řezu, popřípadě nutnost anestezie v souvislosti s obtížným vypuzením placenty či silným poporodním krvácením.

Druhá doba porodní – vypuzovací

Druhá doba porodní bývá označována jako vypuzovací proto, že dojde k vlastnímu vypuzení plodu z matčina těla. Navazuje na první dobu porodní a trvání je rovněž individuální od několika minut do cca 2 hodin.

Porodní cesty jsou v tuto chvíli již otevřené, hlavička plodu sestupuje porodními cestami k zevní rodidlům. V závěru druhé doby porodní rodička pociťuje intenzivní nucení na tlačení.

Pokud je při vnitřním porodnickém vyšetření hlavička již dostatečně sestouplá, je rodička je vyzvána k aktivnímu tlačení.

Když se začne hlavička objevovat v poševním vchodu, napíná při tom hráz. To je místo mezi zevními rodidly a konečníkem. Někdy bývá vhodné provedení nástřihu (epiziotomie).  Pokud je epiziotomie nutná, provádí se v době, kdy rodička intenzivně tlačí, hráz je tedy silně napjatá a rodička její provedení bolestivě nevnímá.

Při porodu hlavičky bývají do loketní žíly maminky podány látky způsobující stažení dělohy. Smyslem jejich podání je urychlit po porodu plodu odloučení placenty a snížit tak krevní ztrátu.

Porod hlavičky je následován porodem ramének plodu. Dokončení porodu je pak již velmi rychlé.

Pokud jde o normální fyziologický porod, je možno počkat, až pupečník dotepe.

Ošetření miminka po porodu většinou probíhá přímo na břiše matky nebo na novorozeneckém ošetřovacím lůžku v předsálí porodního sálu. Je-li novorozenec v pořádku, následuje tzv. bonding. Dítě je položeno na břicho matky. Je to velmi důležitý okamžik pro navázání citového vztahu mezi maminkou a novorozeným děťátkem. Zůstat spolu na porodním sále pak mohou 2 hodiny, následně je maminka i s miminkem převezena na oddělení šestinedělí.

Třetí doba porodní

Po porodu miminka začíná třetí doba porodní, která končí porodem placenty a plodových blan. Obvykle trvá do 10 minut, neměla by však překročit jednu hodinu pro nebezpeční ochabnutí dělohy a silného krvácení.

Po porodu placenty vyšetří lékař rodičku, což umožní posoudit přítomnost a rozsah porodních poranění. Zjištěná porodní poranění jsou znecitlivěna injekcí s anestetikem a poté v místní anestézii ošetřena. K šití jsou používány vstřebatelné materiály, které se za několik dní pomalu rozpouštějí.

Poporodní období

Dvě hodiny po porodu zůstává rodička s miminkem a doprovodem na porodním sále a je sledována porodními asistentkami, miminko novorozeneckými sestřičkami.

Po uplynutí dvou hodin od porodu bývá maminka, za normálních okolností společně s miminkem, převezena na pokoj na oddělení šestinedělí.

Konzultace porodních plánů

Nabízíme vám osobní konzultaci vašeho porodního plánu. Dle našich zkušeností obsahují některé porodní plány takové požadavky, které je nutné detailně probrat a navzájem si vysvětlit podmínky, za kterých je možné jim vyhovět. Vždy je příjemnější domlouvat se předem, dokud nastávající maminka nemá pravidelné kontrakce a je schopná vše plně vnímat. Výsledkem konzultace by měl být rozumný kompromis, který budeme schopni dodržet a rodička s ním bude spokojená. Je-li vše prodiskutováno předem, vytváří se atmosféra důvěry, která umožní rodičce během porodu již vše nadbytečné "pustit z hlavy". Je s výhodou, pokud se na konzultaci dostaví i partner a další osoby, které budou u porodu. 

Konzultace porodního plánu je možná každou středu mezi 13–14 hodinou po předchozím telefonickém objednání na čísle 465 710 387. Konzultovat s vámi bude někdo z lékařů nebo porodních asistentek.

Prosíme vás, abyste nejdříve navštívily naše předporodní kurzy, kde se dozvíte, jaké jsou naše běžné postupy. Ze zkušeností víme, že velká část konzultací není po absolvování kurzů již potřeba. Většina budoucích maminek je s naším "standardem" spokojená. Během kurzů se také seznámíte s částí personálu a navštívíte porodní sál. K porodu pak jedete do prostředí alespoň částečně známého. 

Porodní plán není povinný! V poslední době se stále více budoucích maminek přichází do konzultací zeptat, co si mají do plánu napsat. Pokud nemáte speciální požadavky nebo očekávání, nemusíte si žádný plán připravovat.

Co nelze v porodním plánu akceptovat

V některých porodních plánech vídáme požadavky, kterým z lékařského hlediska nelze vyhovět. Důvodem je bezpečnost matky a dítěte. Prosíme nastávající maminky, které na těchto bodech trvají, aby si k porodu svého dítěte vybraly jiné místo než naši porodnici.

Jedná se tyto body:

 • zákaz vaginálního vyšetřování a monitorování životních funkcí rodičky
 • zákaz monitorování ozev plodu
 • zákaz použití porodnických kleští, vakuumextrakce a zákaz císařského řezu
 • zákaz použití medikamentů a běžných léčebných postupů v případě ohrožení plodu či matky
 • zákaz podání krevních derivátů v případě život ohrožujícího krvácení

Plány nelze konzultovat telefonicky ani e-mailem.

Doprovod k porodu

Nastávající maminka může mít k porodu doprovod. Nejčastěji je to partner rodičky, ale doprovodnou osobou může být i kamarádka, sestra, matka, nebo jiná osoba, která má její důvěru. Doprovod k porodu lze doporučit. Většina rodiček je v přítomnosti blízké osoby v lepší psychické pohodě, což porodnímu ději velmi prospívá. Rozhodnutí je ovšem individuální. Některé rodičky preferují během porodu samotu, někteří partneři k porodu nechtějí. Každá nastávající maminka by se proto měla rozhodnout podle vlastních pocitů a podle přání partnera, nikoliv podle nastaveného standardu doby.

Ze zákona je nárok na přítomnost (jedné) osoby blízké, z provozního hlediska na našem oddělení tolerujeme maximálně dvě doprovodné osoby, které jsou starší 18 let. K porodu nelze přivést dítě, nelze rovněž akceptovat přítomnost domácích mazlíčků. Doprovodná osoba je přítomna jako podpora pro rodičku a nemá žádné rozhodovací pravomoci. Veškeré rozhodování ohledně postupu je vždy plně v kompetenci rodičky (např. souhlas s podáním léků, souhlas s operačním porodem atd.).