Radiodiagnostické oddělení Orlickoústecké nemocnice zajišťuje veškerá radiodiagnostická vyšetření pacientů nemocnice, a navíc poskytuje intervenční radiologické zákroky a vyšetření magnetickou rezonancí pacientů dalších zdravotnických zařízení v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. 

Oddělení se člení na tato pracoviště:

  • Digitální radiografie
  • Sonografie
  • Intervenční radiologie
  • Výpočetní tomografie (CT)
  • Magnetické rezonance

Naše oddělení má dlouhou tradici ve využití digitálního zpracování dat a informací. První radiologický informační systém byl u nás instalován již v roce 1993 jako jeden z prvních v tehdejším Československu. Oddělení je dnes plně digitální, s bezfilmovým provozem, který je integrován do celoústavně instalovaného systému PACs. Naše oddělení je taktéž součástí internetem propojené sítě pracovišť v České republice i zahraničí.

Vedení a kancelář