Metodiky a nehrazené terapie

Metodiky

Naše fyzioterapeutky využívají ke své práci moderní metodiky jako např. DNS-Dynamická neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, Mckenzie, Bobathova, Vojtova, Kabatova, Smíškova metoda, Kraniosakrální technika, Léčba močové inkontinence, Léčba inkontinence stolice, Měkké a mobilizační techniky a mnoho dalších.

Popisy jednotlivých metodik najdete v přílohách níže na této stránce.

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Pro ambulantní i hospitalizované pacienty provádíme i výkony nehrazené ze zdravotního pojištění. Mezi nejčastěji žádané patří rázová vlna, laserová sprcha, vysokovýkonný MLS laser, TR-Th, tejpování, hydromasážní vany, manuální lymfodrenáže, výpůjčka motodlahy a skupinová cvičení pro děti a dospělé. Ceny za tyto terapie jsou uvedeny v ceníku nemocnice.

Služby poskytované hospitalizovaným pacientům

Fyzioterapie na oddělení chirurgie, interny, neurologie, ARO a dětském oddělení je zaměřena především na časnou rehabilitaci po úrazech, nácvik sebeobsluhy a chůze, kondiční a dechová cvičení zaměřená na prevenci pooperačních komplikací a nácvik chůze po amputacích končetin, cvičení po mozkových příhodách, rozcvičování geriatrických pacientů, demyelinizačních onemocněních, nervových parézách a vertebrogenních onemocněních.

Na porodnici je zavedena instruktáž maminek při poruchách pohybového aparátu novorozenců a nácvik pohybového posilovacího režimu rodiček po porodech. Pro oddělení gynekologie se ambulantně zacvičují pacientky při neplodnosti v metodice paní Mojžíšové.

Na všech odděleních nemocnice využíváme možností ergoterapie, především v nácviku ADL – všedních denních činností a sebeobsluhy.