I STONAT SE DÁ S ÚSMĚVEM, aneb květen 2023 na dětském oddělení

I STONAT SE DÁ S ÚSMĚVEM, aneb květen 2023 na dětském oddělení
8. června 2023

Na dětském oddělení se v květnu 2023 uskutečnilo 4x vystoupení Zdravotních klaunů.

Děti v dubnu mohly navrhovat auto pro Zdravotního klauna a 10. místo získal obrázek naší žákyně Sofie.

Proběhlo také vyhodnocení výtvarné soutěže „Velikonoční zajíček 2023“, kde 2.místo obsadily 2x Vanesa M. a Adéla V., 3.místo obsadily Amálie J. a Bronislava F., gratulujeme

Uskutečnily se projektové dny na téma „Den hasičů “, „Den Evropy“, „Den matek“, „Světový den včel, „Světový den želv“, „Den Afriky“ a „Týden plný her“.

Tento měsíc nás také navštívila p. L. Steskalová z NNO Cesta pro rodinu Žamberk s výtvarnou dílnou na téma „Včelky“.

V průběhu měsíce května přijali pozvání do časů minulých a společně s dětskými pacienty Orlickoústecké nemocnice si mohli vyzkoušet starodávná řemesla našich předků i žáci Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí. O řemeslech nám vyprávěl lektor Ekocentra Paleta Oucmanice.

První výtvarná dílna byla zaměřena na drátkování. Po vyprávění o drátenících, kteří putovali krajinou a nabízeli drobné služby a opravy nádobí, jsme vyrobili stromeček podle vlastní fantazie. Před vlastním tvořením si žáci vybrali kamínek, který následně poznávali pouze podle hmatu.

Druhá výtvarná dílna byla zaměřena na vlnu, její zpracování a využití.

Každý z účastníků dílny si vyrobil vlastní obrázek neznámou technikou filcování.

Žáci si mohli prohlédnout oddělení větších dětí, hernu a poznávali neznámé prostředí.

Budeme se těšit na další společná setkání v novém školním roce.

Jako už každý rok nádherně rozkvetla naše zahrada a poděkování patří panu Tomáši Prouzovi, který nám naladil piano.

Kolektiv pedagogů a zdravotníků dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice