Jak se chránit proti koronaviru

Jak se chránit proti koronaviru
26. února 2020
Se začátkem letošního roku se ve světě objevila nová epidemiologická hrozba – koronavirus (COVID-19). Jak se můžeme chránit? Co máme dělat v případě podezření na nákazu?
Koronavirus (COVID-19) se zřejmě prvotně přenesl ze zvířat na člověka a poté se začal rychle šířit přenosem z člověka na člověka. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Později bylo prokázáno, že šíření onemocnění může probíhat i cestou špinavých rukou, při čemž bránou vstupu do lidského organismu je trávící trakt.  Onemocnění novým koronavirem pochází z Číny, kde je v současnosti nákaza nejvíce rozšířená. Importované případy nákazy se však již objevily v dalších asijských státech, v USA a také v Evropě. Z Německa jsou již známy první případy přenosu onemocnění v evropských podmínkách. V České republice bylo zaznamenáno již několik podezření na infekci novým koronavirem, žádné se však dosud nepotvrdilo. Podle názoru odborníků sice není důvod k panice, přesto je na místě obezřetnost a dodržování určitých opatření. Jsou obdobná jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období. Doporučuje se: vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní dodržovat základní hygienická pravidla používat ve zvýšené míře dezinfekci rukou, pokud jsme byli ve veřejných prostorách (veřejná doprava, obchodní centra, lékárny, zdravotnická zařízení apod.) nezdržovat se pokud možno v místech s vyšším počtem lidí jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál přes ruce a kontaminované předměty) Další doporučení se týkají lidí, kteří v posledních čtrnácti dnech přicestovali z oblasti postižené nákazou koronavirem (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Japonsko, Singapur a další dle aktuální epidemiologické situace, mapu potvrzených výskytů naleznete zde) nebo přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích. Pokud nemají žádné příznaky onemocnění, měli by sledovat svůj zdravotní stav a v případě projevů respirační infekce: telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře. Případné potvrzení o nařízení karantény vystaví ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje váš všeobecný praktický lékař. při domácí karanténě po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstat doma a omezit kontakt s ostatními lidmi, při kterém je vhodné používat ústenku. často si mýt ruce mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. v případě vyzvání k lékařskému vyšetření nejezdit hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasadit si ochrannou ústní roušku a do vnitřních prostor vstoupit až na základě domluvy se zdravotnickým personálem, aby bylo zabráněno kontaktu s dalšími pacienty.   Důležité informace naleznete také na těchto odkazech: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Světová zdravotnická organizace (WHO) Státní zdravotní ústav

Další aktuality

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.