Nadační fond S námi je tu lépe! získal finanční dar od společnosti Rieter CZ

Nadační fond S námi je tu lépe! získal finanční dar od společnosti Rieter CZ
6. března 2020
Šek ve výši 100 tisíc korun darovala společnost Rieter CZ Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! Finanční prostředky budou použity na realizaci nových projektů pro rok 2020.
Šek převzal z rukou generálního ředitele společnosti Rieter CZ Jana Lustyka člen Správní rady Nadačního fondu Josef Hájek. „Velice si vážíme dlouhodobé podpory společnosti Rieter CZ s.r.o., která tímto přispívá k nadstandardnímu rozvoji v Orlickoústecké nemocnici,“ řekl k předání šeku Josef Hájek. Za darované prostředky budou pořízeny pomůcky pro dva nově vyhlášené projekty, a to pro projekt ORL oddělení „Moderní diagnostika závratí“ a projekt urologického oddělení „Vaše kameny, naše starost“.

Další aktuality

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.