Nemocnice ladila možnosti spolupráce s královéhradeckou lékařskou fakultou

Nemocnice ladila možnosti spolupráce s královéhradeckou lékařskou fakultou
31. května 2023
Spolupráce Nemocnice Pardubického kraje (NPK) s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové. To bylo hlavní téma návštěvy proděkanky lékařské fakulty Hany Langrové, která se s vedením NPK sešla v prostorách Pardubické nemocnice.

Spolupráce s fakultou je dlouhodobá

„Spolupráce s fakultou je dlouhodobá. Nyní jsme diskutovali o možnostech jejího rozšíření,“ uvedl ředitel pro zdravotní služby a člen představenstva NPK Vladimír Ninger. „Mladí lékaři jsou potřeba ve všech pěti našich nemocnicích. Ideální cestou, jak je přilákat, je nabídka kvalitních odborných praxí a stáží. Jde o jeden z klíčových faktorů, který rozhoduje o tom, kam se medik po škole vydá,“ řekl Vladimír Ninger. „Pokud praxe či stáž splní jeho představy a je dobře vedena, je poměrně vysoká pravděpodobnost, že poté na dané pracoviště také nastoupí,“ poznamenal ředitel pro zdravotní služby a člen představenstva NPK. „Proto se snažíme pojímat praxe a stáže tak, aby studenty připravily po odborné stránce, ale zároveň je i bavily,“ doplnil oblastní ředitel pro zdravotní služby Litomyšlské, Svitavské a Orlickoústecké nemocnice Vratislav Dědek.

Zájem je třeba podchytit co nejdříve

„Zájem studentů je potřeba podchytit co nejdříve,“ prohlásila proděkanka lékařské fakulty pro výuku všeobecného lékařství Hana Langrová. „Medici se obvykle o své další budoucnosti rozhodují ve 4. nebo 5. ročníku,“ poznamenala vedoucí studijního oddělení fakulty Eva Faistová.

„Medici či mladí lékaři se u nás mohou dostat i k zajímavým vědeckovýzkumným úkolům. Těší nás, když oceňují, že je to jedna z cest, jak se mají možnost realizovat a uplatnit své nápady. To vše samozřejmě pod odborným vedením,“ sdělil přednosta ORL kliniky Pardubické nemocnice Jan Vodička.

Možnost stáží pro zahraniční studenty

Zástupkyně královéhradecké lékařské fakulty se zajímaly rovněž o možnost stáží pro zahraniční studenty. „Troufnu si tvrdit, že máme co nabídnout i jim, byť je to někdy složitější kvůli jazykové bariéře,“ podotkl Vladimír Ninger.

Na závěr setkání následovala prohlídka pracovišť, kde studenti běžně vykonávají praxe. „Prohlídka předčila naše očekávání,“ prozradila Hana Langrová, která si odvezla spoustu podnětů a nápadů na rozvoj vzájemné spolupráce mezi Nemocnicí Pardubického kraje a královéhradeckou lékařskou fakultou.