Nové prostory rehabilitačního oddělení v Orlickoústecké nemocnici

Nové prostory rehabilitačního oddělení v Orlickoústecké nemocnici
19. září 2013
Dne 17. září 2013 byly slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu nové prostory rehabilitačního oddělení v nově vybudovaném pavilonu H. Rehabilitační oddělení v současné době zajišťuje péči pro všechny hospitalizované pacienty nemocnice a ambulantní pacienty celé spádové oblasti. Vzhledem k extrémnímu nárůstu ambulantních pacientů bylo rozhodnuto o přestěhování rehabilitačního oddělení do nových prostor v pavilonu H, které byly vybudovány přímo pro rehabilitační oddělení a umožňují i rozvoj dalších rehabilitačních metodik a vodoléčby.

Nové prostory oddělení budou nejlépe vybaveným ambulantním rehabilitačním zařízením v našem okrese. V novém pavilonu budou mít ambulantní pacienti k dispozici kompletní elektroléčbou (nízko i středněfrekvenční proudy), REBOX, nově hydrogalvan dále terapeutický ultrazvuk, agnetoterapii, distanční elektroléčbou, laseroterapii s hloubkovou i povrchovou sondou, laserovou sprchu, rázovou vlnu, trakční stoly, nově posilovací zařízení, vybavení pro senzomotoriku, terapimaster, motomed, motodlahy, vodoléčbu pro dolní a horní končetiny. Nově dvě hydromasážní vany a kotníkovou vířivou vanu.

Naši fyzioterapeuti jsou průběžně doškolováni v nových metodikách (např. měkké a mobilizační techniky dle Lewita, metodika paní Mojžíšové - pánev, žebra, senzomotorika dle Jandy, posilování hlubokého stabilizačního systému dle prof. Koláře a dle australské školy, metodika Dr. Tichého, Čápové, Vojtova metodika, míčkování + spec. techniky v dechové gymnastice, cvičení na neurofyziologickém podkladě pro roztroušenou sklerózu dle PhDr. Řasové, spec. fyzioterapie ruky u poúrazových stavů - stáž v Ústavu plastické chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, jóga ve fyzioterapii, posilování při stresové inkontinenci, ostravský koncept, Dornova metoda, tejpování, manuální a přístrojové lymfodrenáže a podobně).

K dispozici je taktéž ergoterapie. Cílem ergoterapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném životě. Jedná se o využití práce nebo jiných různých, např. výtvarných činností přiměřeným způsobem, podle onemocnění a stavu pacienta. Tato léčebná činnost je určena pro tělesně, duševně nebo smyslově hendikepované osoby. Služby poskytované hospitalizovaným pacientům se zaměřují především na časnou rehabilitaci po mozkových příhodách, infarktech, demyelinizačních onemocněních, nervových parézách, úrazech, na nácvik sebeobsluhy a chůze, kondiční a dechová cvičení zaměřená na prevenci pooperačních komplikací a nácvik chůze po amputacích končetin.

V současné době na oddělení funguje lékařská rehabilitační ambulance, která poskytuje kompletní péči v oboru pro dospělé i děti, včetně předepisování ortopedických a kompenzačních pomůcek a fyzioterapeutické a ergoterapeutické ambulance.Historie oddělení:Rehabilitace v naší nemocnici začínala v roce 1956 jako součást chirurgického oddělení. V tu dobu zde pracovala pouze jedna fyzioterapeutka. Později se však rehabilitace rozšířila i na další oddělení nemocnice a z lékařů se jí věnoval MUDr. Špáta. Od začátku 80. let bylo oddělení vedeno MUDr. Toppischovou, která jako první v nemocnici získala atestaci v oboru rehabilitace.

Po roce 1989 byla ambulantní složka včetně přístrojového vybavení zprivatizována a rehabilitační oddělení jako takové v podstatě zaniklo. Na jednotlivých odděleních nemocnice zůstaly pouze 4 fyzioterapeutky.

Teprve v roce 1998 pod vedením prim. MUDr. Radmily Dědkové se začal obor opět rozvíjet. Rehabilitaci byly přiděleny omezené prostory v místě vrátnice, ve kterých se podařilo vybudovat místnost pro ambulantní elektroléčbu a individuální tělocvičnu pro ambulantní pacienty. Během let 1998 - 2000 bylo částečně pořízeno základní vybavení rehabilitace. Zakoupeny byly nové vířivky pro dolní a horní končetiny, nový universální, mikropočítačem řízený elektroléčebný přístroj a multifrekvenční terapeutický ultrazvuk.

Od roku 2000 je pro pacienty z celé spádové oblasti v pavilonu F otevřena rehabilitační ambulance. Oddělení zde získalo prostory po RTG pracovišti. V tomto pavilonu je umístěna také fyzioterapeutická ambulance, která je částečně dovybavena vířivkami, kompletní elektroléčbou včetně stimulací, multifrekvenčním ultrazvukem, laserem, magnetoterapií, distanční elektroléčbou, termoterapií, posilovacím zařízením atd.

Po několikaletém snažení a jednání s pojišťovnami se v roce 2008 podařilo otevřít ergoterapeutickou ambulanci, která je i nyní jediným ambulantním ergoterapeutickým zařízením v celém okrese Ústí nad Orlicí.

MUDr. Jiří Řezníček
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.

Omezení provozu v Nemocnici Pardubického kraje v průběhu prosince

23. listopadu 2023

V souvislosti s očekávaným prosincovým protestem, který je mimo jiné spojován s požadavkem na systémové změny v českém zdravotnictví, dojde ve čtyřech z pěti krajských nemocnic k omezení provozu. Maximální snaha se vyvíjí o zachování akutní a neodkladné péče, dále pak péče onkologické. Plánované operace se však výrazně omezí, někde se kvůli personální situaci odloží úplně. Výpovědi z dohod o pracovní činnosti, pomocí kterých je zajišťována péče o pacienty mimo běžnou pracovní dobu, dalo v Nemocnici Pardubického kraje (NPK) 38 % sloužících lékařů.