Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje

Pacientů s Alzheimerovou nemocí přibývá, jednotný postup pro diagnostiku a léčbu ale zatím neexistuje
20. března 2023
V České republice žije 140 tisíc pacientů s demencí, z toho 60 % z nich má Alzheimerovu nemoc. „Většina pacientů s Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 až 89 let a stále jich přibývá,“ řekla geriatrička Astrid Matějková, která působí při Geriatrickém centru Pardubické nemocnice.

70 % lidí se diagnózy dočká až v pokročilé fázi nemoci

„Nedávná analýza Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky uvádí, že zhruba 70 % lidí se diagnózy dozví až v pokročilé fázi nemoci, kdy už je těžké člověku pomoci dostupnou léčbou její průběh zpomalit,“ sdělila Astrid Matějková.

„Současná geriatrická medicína usiluje o co nejdelší zachování přiměřené tělesné a duševní aktivity pacientů a odvrácení ztráty soběstačnosti,“ poznamenala lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Jak se projevuje syndrom geriatrické křehkosti?

Mnoho pacientů s Alzheimerovou nemocí trpí syndromem geriatrické křehkosti. „Ten se projevuje mimo jiné nechtěným úbytkem tělesné hmotnosti alespoň o 4,5 kilogramu za rok, subjektivně vnímanou únavou, vyčerpaností, svalovou slabostí, nízkou hodnotou stisku ruky a pomalou chůzí,“ podotkla Astrid Matějková, podle níž jsou běžné i další závažné komplikace spojené s výskytem jiných chorob.

Problémem je, že v České republice dosud neexistuje jednotný doporučený postup pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci. „Ani doporučení jednotlivých odborných společností nejsou vždy v souladu,“ upozornila lékařka Geriatrického centra Pardubické nemocnice.

Co je cílem Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc?

„Lékařů specializujících se na demence je nedostatek. Většina z nich pracuje v nemocnicích. V ambulantní praxi je péče o pacienty s demencí finančně i časově náročná. Pacienti zůstávají často nediagnostikovaní a léčba bývá zahájena pozdě,“ pokračovala Astrid Matějková, jež je zároveň praktickou lékařkou a členkou týmu, jenž se podílí na tvorbě doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc při ministerstvu zdravotnictví. „Cílem je mimo jiné definovat role, kompetence a dostupnost jednotlivých specialistů, ale také systém diagnostiky, léčby i úhrad jednotlivých úkonů a možností předepisovat léky,“ shrnula geriatrička Geriatrického centra.

To v prostorách Pardubické nemocnice uspořádalo workshop, jehož záměrem bylo zmapovat regionální dostupnost zdravotní péče při souběhu Alzheimerovy choroby a podobných onemocnění. „Byl určen specialistům, kteří se v Pardubickém kraji o tyto pacienty starají. Především geriatrům z ambulancí i lůžkových oddělení, lékařům z lůžek následné péče, neurologům a psychiatrům. Věříme, že tato setkání přispějí k optimalizaci sítě služeb pro pacienty s Alzheimerovou nemocí v Pardubickém kraji,“ prohlásil primář Geriatrického centra Pardubické nemocnice Vojtěch Mezera.

„Jsme moc rádi, že se na akci sešla celá řada zajímavých podnětů a postřehů z praxe,“ uzavřela lékařka Geriatrického centra Pardubice Zuzana Valešová, která měla na starost organizaci celé akce.

Další aktuality

Když děti učí děti, jak si správně mýt ruce

19. května 2023

Správná technika mytí rukou a jejich dezinfekce dokážou zachránit život. Navzdory zkušenostem z covidu stále existují lidé, kteří chybují. A právě toho si všimli (třeba i u svých spolužáků) dnes již žáci 7. ročníku Základní školy a Mateřské školy J. A. Komenského z Brandýsa nad Orlicí Václav Kudrna a František Cabalka a rozhodli se přijít s neotřelým nápadem. Před časem jej představili v Orlickoústecké nemocnici, kde vznikla prvotní inspirace.

Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci

12. května 2023

V den výročí narozenin zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, tedy 12. května, se každoročně slaví Mezinárodní den sester. Obětavé práce zdravotních sestřiček si vážíme i v Nemocnici Pardubického kraje. Sestry a ostatní zdravotnický personál stojí vždy v centru dění poskytování péče, protože role každého jednotlivého člena ošetřovatelského týmu je v systému zdravotní péče nezastupitelná a významná.