Slavnostní otevření nových prostor rehabilitačního oddělení

Slavnostní otevření nových prostor rehabilitačního oddělení
6. září 2013
Dne 17. 9. 2013 budou slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu nové prostory rehabilitačního oddělení v nově vybudovaném pavilonu H. Na slavnostní otevření bude navazovat den otevřených dveří rehabilitačního oddělení pro veřejnost, který se bude konat od 16,00 hodin.

Rehabilitační oddělení v současné době zajišťuje péči pro všechny hospitalizované pacienty Orlickoústecké nemocnice, a.s. a ambulantní pacienty celé spádové oblasti. Vzhledem k extrémnímu nárůstu ambulantních pacientů bylo rozhodnuto o přestěhování rehabilitačního oddělení do nových prostor v pavilonu H, které byly vybudovány přímo pro rehabilitační oddělení a umožňují i rozvoj dalších rehabilitačních metodik a vodoléčby.

Nové prostory oddělení budou nejlépe vybaveným ambulantním rehabilitačním zařízením v našem okrese.

MUDr. Jiří Řezníček
ředitel
Orlickoústecká nemocnice, a.s.