Slavnostní otevření nových prostor rehabilitačního oddělení

Slavnostní otevření nových prostor rehabilitačního oddělení
6. září 2013
Dne 17. 9. 2013 budou slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu nové prostory rehabilitačního oddělení v nově vybudovaném pavilonu H. Na slavnostní otevření bude navazovat den otevřených dveří rehabilitačního oddělení pro veřejnost, který se bude konat od 16,00 hodin.

Rehabilitační oddělení v současné době zajišťuje péči pro všechny hospitalizované pacienty Orlickoústecké nemocnice, a.s. a ambulantní pacienty celé spádové oblasti. Vzhledem k extrémnímu nárůstu ambulantních pacientů bylo rozhodnuto o přestěhování rehabilitačního oddělení do nových prostor v pavilonu H, které byly vybudovány přímo pro rehabilitační oddělení a umožňují i rozvoj dalších rehabilitačních metodik a vodoléčby.

Nové prostory oddělení budou nejlépe vybaveným ambulantním rehabilitačním zařízením v našem okrese.

MUDr. Jiří Řezníček
ředitel
Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.

Omezení provozu v Nemocnici Pardubického kraje v průběhu prosince

23. listopadu 2023

V souvislosti s očekávaným prosincovým protestem, který je mimo jiné spojován s požadavkem na systémové změny v českém zdravotnictví, dojde ve čtyřech z pěti krajských nemocnic k omezení provozu. Maximální snaha se vyvíjí o zachování akutní a neodkladné péče, dále pak péče onkologické. Plánované operace se však výrazně omezí, někde se kvůli personální situaci odloží úplně. Výpovědi z dohod o pracovní činnosti, pomocí kterých je zajišťována péče o pacienty mimo běžnou pracovní dobu, dalo v Nemocnici Pardubického kraje (NPK) 38 % sloužících lékařů.