Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci

Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci
11. května 2022
V Nemocnici Pardubického kraje začal kurz Základy českého jazyka pro cizince, který je určen pro ukrajinské uprchlíky. „Oslovili jsme ty, které jsme měli v evidenci jako potenciální uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje. Přihlásilo se nám 10 zájemců. První lekce se jich zúčastnilo šest – jeden lékař, čtyři zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka,“ uvedla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková.

„První lekce se podle našeho názoru vydařila. Účastníci kurzu byli velmi aktivní a někteří už projevili zájem o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje,“ sdělila vedoucí odboru vzdělávání.

Kurz Základů českého jazyka pro cizince pořádá Pardubická nemocnice ve spolupráci s Centrem andragogiky. „Celkem půjde o 12 lekcí. Jsou v plánu třikrát týdně po dobu 90 minut,“ upřesnila Alena Němečková a dodala, že kurz potrvá do konce května.

Cílem je rychlé osvojení jazykových znalostí a dovedností, a to nejen v běžných životních situacích. „Naší snahou je, aby účastníci kurzu získali rovněž základy komunikace v oblasti jejich budoucí odbornosti a specializace, tedy ve zdravotnickém prostředí,“ konstatovala vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje.

Na kurzu mohou zájemci získat i základní vhled do života v České republice. „Pokusíme se jim v kostce přiblížit také důležité kulturní, společenské a historické reálie, které jsou nezbytné pro všeobecný přehled a pochopení jazyka,“ podotkla Alena Němečková.

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, předchozí znalost českého jazyka není nezbytně nutná. „Hlavním jazykem výuky je čeština, ale v případě potřeby lektorka hovoří rusky a má rovněž základy ukrajinštiny,“ řekla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje.

„Ukrajinu jsem v minulosti navštívila a můj tatínek zde za první republiky působil jako voják, konkrétně na Zakarpatské Ukrajině. Byla jsem i v Rusku, takže trochu znám tamní poměry. Mou hlavní motivací však byla snaha pomoct ukrajinským uprchlíkům v těžké životní situaci,“ vysvětila lektorka Ladislava Čermáková z Centra andragogiky v Hradci Králové.

„Z kurzu mám zatím velmi dobré dojmy. Je vidět, že všichni zájemci mají velkou snahu naučit se jazyk,“ poznamenala lektorka. „Asi největší problémy dělá účastníkům slovosled ve větě a samozřejmě hláska ř či spojení několika hlásek dohromady, například ve slově čtvrtek nebo srpen,“ doplnila Ladislava Čermáková.

„Jazyk je pro nás složitý hlavně v tom, že je sice hodně podobný ukrajinštině, ale význam někdy bývá jiný,“ upozornili účastníci kurzu, kteří jsou nemocnici vděční za to, že dostali možnost jej navštěvovat.  „Jsme opravdu moc rádi a děkujeme za to. Kurz se nám líbí a snažíme se, abychom se byli schopni v co nejkratší čase domluvit a rozumět v češtině. Ale úplně nejraději bychom se, upřímně řečeno, co nejdříve vrátili domů, kde máme svoje rodiny, partnery, rodiče, blízké,“ uzavřeli účastníci kurzu Základy českého jazyka pro cizince.