V nemocnicích probíhaly praktické části „zkoušek dospělosti“

V nemocnicích probíhaly praktické části „zkoušek dospělosti“
9. června 2023
Praktické maturity, nedílná součást středoškolského studia nejen oboru praktická sestra, proběhly tentokrát ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje. Po 43 letech se praktická maturita uskutečnila i v Litomyšli.

 „Potěšil mě nejenom samotný průběh praktických maturit, ale i celkové výsledky a připravenost studentů věnovat se zvolenému povolání. Děkuji všem kolegyním, které se podílely na předávání zkušeností a gratuluji studentům. Přeji jim mnoho štěstí buď v dalším navazujícím studiu anebo v reálné praxi při nástupu do zaměstnání,“ uvedl manažer ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Oldřich Hošek

Praktickou zkoušku složili všichni úspěšně  

Svitavská střední zdravotnická škola posílá na praxi studentky do obou nemocnic v okrese, Litomyšlská nemocnice tak hostila „zkoušky dospělosti“ po dlouhých 43 letech. „Budoucí zdravotničtí pracovníci v Litomyšlské nemocnici vykonávali praxi. Poté zde všichni úspěšně složili praktickou maturitní zkoušku. Studenti si u vylosovaných pacientů sestavili ošetřovatelský plán, převzali hlášení od sestry a pak plnili pod dohledem jednotlivé úkony. Svůj postup si maturanti vždy musí obhájit před komisí. A ta zkoušku z dospělosti rozhodně nedává zadarmo,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská a dodala, že maturity tu absolvovali rovněž studenti oboru Masér ve zdravotnictví. „Pro ně je velmi důležitá praxe v rámci lůžkového rehabilitačního oddělení,“ vysvětlila Marketa Nemšovská.  

„Pro nemocnici je to skvělá zpráva, protože potřebujeme do týmu zdravotníky z našeho regionu, kteří mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem,“ sdělila náměstkyně. Tu potěšilo, že odborný zdravotnický tým nemocnice se na studenty dobře připravil. „Má jim co nabídnout po odborné i lidské stránce,“ podotkla Marketa Nemšovská. 

Spolupráce je oboustranně přínosná 

 „Spolupráce s vyučujícími a studenty je pro nemocnici vždy velkým přínosem,“ zdůraznila náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice. 

Studenti v Litomyšlské nemocnici kvitovali přátelskou atmosféru, šanci naučit se spoustu nových věcí pod odborným dohledem i možnost získání stipendia během studia.

Také Svitavská nemocnice přivítala studenty IV. ročníků oboru praktická sestra ze střední zdravotnické školy ve Svitavách. 

Maturity absolvovali na chirurgickém a interním oddělení Svitavské nemocnice. „Jsme moc rádi, že studenti maturity zvládli. Odehrály se v přátelském duchu,“ řekla náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice Pavla Angelová, která doufá, že většina letošních maturantů zůstane i nadále ve zdravotnictví.

Přátelskou atmosféru ocenili nejen maturantky

V Chrudimské nemocnici letos maturovala jedna třída denního a jedna třída pomaturitního večerního studia oboru Praktická sestra, s celkovým průměrem známek 1,5 a 1,3. „Šlo o důležité prověření dovedností a kompetencí maturantů v reálném nemocničním provozu,“ uvedla Monika Poukarová, vrchní sestra chirurgického oddělení Chrudimské nemocnice, která zde měla praktické maturity na starost. „Na našich odděleních se vždy odehrávají ve velmi přátelské atmosféře, což velmi oceňují nejen maturantky,“ podotkla Monika Poukarová. Ta se aktivně zapojila i do programu Nejlepší absolvent, jehož cílem je ocenit nejlepší žáky ze středních odborných škol. Hospodářská komora po dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřila vrchní sestru chrudimské chirurgie zastupováním ve zkušební komisi pro maturitní zkoušky žáků v oboru Praktická sestra, jako odborníka z praxe. 

Orlickoústecké nemocnici maturovali studenti Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí. „Ze třídy PS 4.A šlo o 26 žáků – 14 absolvovalo praktickou zkoušku na interním oddělení a 12 na všeobecné chirurgii. Prospěli všichni, s celkovým průměrem 1,81. Ve třídě PS 4.B, která je kombinovaná s oborem Sociální činnost, jich bylo 12. Na interním oddělení maturovalo 7 žáků, na chirurgii – traumatologii 5. Prospěli všichni, s celkovým průměrem 1,6,“ upřesnila náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková. „Spolupráce s vedením školy, učitelkami a našimi zaměstnanci byla jako každý rok perfektní. Všichni jsme se snažili o zajištění co nejvhodnějšího prostředí pro maturanty,“ poznamenala Hana Maršíková.

Praxi v nemocnici nic nenahradí

Pardubické nemocnici se praktické maturitní zkoušky odehrály na chirurgii, traumatologii, kardiologii a interně. „Uspěli všichni žáci oboru Praktická sestra Střední zdravotnické školy Pardubice,“ sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče Pardubické nemocnice Lucie Jánská.

„Je důležité, aby žáci mohli ukázat své znalosti a dovednosti v oboru přímo v prostředí nemocnice. Vidíme jejich připravenost pro výkon povolání. To se nikdy nedá nahradit modelovými situacemi v náhradním prostředí. Vždy je důležité také prokázat spolupráci s týmem – sestrami, lékaři i komunikaci s pacienty,“ doplnila Lucie Jánská.