Závrať dokáže lékař vyřešit během pár minut, může být ale i příznakem mozkové příhody

Závrať dokáže lékař vyřešit během pár minut, může být ale i příznakem mozkové příhody
31. ledna 2020
Závrativé stavy mohou postihnout člověka v jakémkoliv věku. Jaké jsou novinky v diagnostice a léčbě závratí probírali tento týden lékaři na krajském odborném semináři v Orlickoústecké nemocnici.
Závrať, která se projevuje točením hlavy, nevolností, nestabilitou i zvracením, může probíhat akutně a velmi závažně. Pacient je pak obvykle do nemocnice převezen zdravotnickou záchrannou službou a jako první navštíví neurologické pracoviště. „Nejdříve je potřeba vyloučit centrální příčinu, to znamená cévní mozkovou příhodu. Pacient absolvuje CT vyšetření, a pokud se neprokáže neurologická příčina, jeho další kroky směřují do ORL ambulance,“ uvedl Josef Hájek, primář Ušního, nosního a krčního oddělení Orlickoústecké nemocnice. Lékaři na ušním, nosním a krčním oddělení pak hledají další možné příčiny závrati. Nejčastěji bývají problémy spojené se sluchově rovnovážným orgánem, tedy vnitřním uchem nebo s nervy, které vedou z vnitřního ucha do mozku. „Diagnóz pro závratě je široké spektrum. Některé jednodušší stavy dokážeme vyřešit hned v ambulanci, jiné imobilizují a omezují pacienty roky i trvale,“ dodal primář Hájek. Nejčastěji se však setkávají ORL specialisté se třemi příčinami – Ménièrovou chorobou, vestibulární neuronitidou a BPPV (benigní paroxyzmální polohové vertigo). Poslední jmenovaná náhle vzniklá závrať při změně polohy hlavy se léčí tak zvanými repozičními manévry. „Ve vnitřním uchu se nacházejí tři kanálky, každý z nich reaguje na rotaci hlavy v různých směrech. Jejich správná funkce umožňuje zafixovat zrak na určitý bod, když se pohybujeme. Díky tomu dokážeme například při chůzi přečíst nápis na ceduli. Do těchto kanálků se mohou dostat otolity, neboli krystalky uhličitanu vápenatého. Problém nastává, když při pohybu hlavou dráždí vláskové buňky, což pacient pociťuje jako intenzivní krátkodobou závrať a motání hlavy. Pomocí určitých manévrů dokážeme krystalky z kanálku posunout, a tím závrať odezní,“ vysvětlil Jan Vodička, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice. Efekt tak bývá okamžitý a pacient často odchází od lékaře uzdraven. Ménièrova choroba je pak na rozdíl od vestibulární neuronitidy spojena i s poruchou sluchu a ušním šelestem a léčí se obtížněji za pomoci farmakologické léčby, někdy i chirurgicky. Problematice závrativých stavů se věnuje podobor zvaný otoneurologie a v diagnostice a léčbě pacientů se uplatňuje multioborová spolupráce. Nejčastějším příčinám závratí a příkladům multioborové spolupráce byly mimo jiné věnovány přenášky tradičního krajského semináře Závrativé stavy v ORL, který pořádalo 28. ledna 2020 Ušní, nosní a krční oddělení Orlickoústecké nemocnice ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Další aktuality

Ústecký urgent roste podle plánu

20. srpna 2020

Základová deska centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je již téměř dokončená a 2. etapa stavby nového pavilonu pokračuje podle plánu. V úterý 18. srpna si staveniště přišli prohlédnout podporovatelé Nadačního fondu S námi je tu lépe! Hosté veřejného kontrolního dne, který uspořádal realizátor stavby – společnost VCES, vyslechli novinky a dozvěděli se více i o záludnostech technických řešení, s nimiž se stavbaři potýkají.