Kurz plastiky boltců

26.-27.
říjen 2023
07:00 hod.

místo konání

Svitavská nemocnice

kontakt

prim. MUDr. Libor Sychra

Kurz plastiky boltců

OS ČLK Svitavy, Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, Pardubická nemocnice,
Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno, Oddělení dětské plastické chirurgie KDCHOT LF MU a FN Brno a Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádají IX. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců

Seminář se uskuteční v prostorách Svitavské nemocnice ve dnech 26. a 27. října 2023.

Kapacita kurzu je omezena!