Přednáška Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D. s názvem „Editace genomů - největší dilema současné bioetiky“

30.
březen 2023
13:00 hod.

místo konání

Dovolte, abychom vás v rámci programu Přátelská nemocnice srdečně pozvali na přednášku s názvem Editace genomů – největší dilema současné bioetiky přednosty Ústavu etiky 3. LF Univerzity Karlovy Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D.

O čem přednáška bude?

V přednášce bude stručně prezentována historie editování genomů zhruba od roku 2012 do současnosti, biologická podstata, technologie a využití a etická vyústění.

V listopadu 2018 bylo dosaženo nového milníku biologie: hmota začala měnit sebe samu. V současnosti nelze dohlédnout, do jaké míry ovlivní editování genomů biologickou medicínu, zemědělství, ekologii a dokonce umění, stejně jako sebechápání člověka, kým je.

Vybírat můžete ze dvou termínů:

  • 16. 3. 2023 ve 13.00 hodin, přednáškový sál budovy č. 13 Pardubické nemocnice
  • 30. 3. 2023 ve 13.00 hodin, zasedací místnost dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice

Ti z vás, kteří se přednášky 16. 3. 2023 nebudou moci zúčastnit osobně mohou ji sledovat online, a to prostřednictvím odkazu, který bude k dispozici před přednáškou.