XVI. kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

21.-22.
březen 2024
09:00 hod.

místo konání

Svitavská nemocnice

OS ČLK Svitavy a ORL oddělení Svitavské nemocnice, ORL klinika Pardubické nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ORL klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy, Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno, Klinika ORL LF Univerzity Palackého a FN Olomouc, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pořádají 

XVI. demonstrační kurz a seminář Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha.

Seminář je určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o problematiku chronického středoušního zánětu včetně ambulantních lékařů.

Vzdělávací akce je pořádána dle SP ŠLK č. 16 a ohodnocena 12 kreditními body.