V Orlickoústecké nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení

V Orlickoústecké nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení
30. listopadu 2015
V Orlickoústecké nemocnici byl dokončen projekt obnovy a modernizace přístrojového vybavení spolufinancovaný Evropskou unií.

Výzva č. 39. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa - 2. Rozvoj městských a venkovních oblastí, oblast podpory - 2.2  rozvoj měst.

Projekt s názvem „Modernizace Orlickoústecké nemocnice, a.s.“, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01371  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci realizace projektu proběhla v roce 2015 významná modernizace nemocničního přístrojového vybavení zejména v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky a operační techniky včetně rekonstrukce operačních sálů.  Realizací projektu bylo zajištěno zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel.