Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Orlickoústecké nemocnice je akreditovaným pracovištěm, které poskytuje resuscitační a intenzivní péči na moderním, plně vybaveném 12lůžkovém oddělení. Ve spolupráci s operačními sály podáváme anestezie na operačních sálech k chirurgickým, gynekologickým, porodnickým, urologickým a ORL výkonům dospělým a dětem od 2 let. Ve spolupráci s porodníky zajišťujeme zavádění epidurálních katetrů ke zmírnění bolestivosti porodu. Podílíme se na výchově a vzdělávání mladých lékařů.

Historie oddělení

První lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení bylo vybudováno 1. 9. 1972, jako první oddělení tohoto typu v tehdejším Východočeském kraji. Resuscitační péče byla poskytována na třech lůžkách a anestezie byla podávána na dvou operačních sálech. Prvním primářem oddělení byl MUDr. Jaroslav Kučírek.

V roce 1985 bylo vybudováno nové resuscitační oddělení čítající šest resuscitačních lůžek v přízemí tehdejšího pavilonu A. V letech 1992–1996 vedl oddělení MUDr. Jindřich Novotný.

Díky rozvoji oboru, společenským změnám a měnícímu se spektru nemocných bylo vybudováno v září 2003 zcela nové oddělení o 12 lůžkách ve třetím patře pavilonu A. Anestezie je podávána na pěti pracovištích (tři v prvním a dvě ve druhém patře pavilonu A). V roce 1996 se stal primářem oddělení MUDr. Miroslav Kareš, od roku 2019 je primářem oddělení MUDr. Daniel Prchal.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR z 19. března 2008 je oddělení akreditováno v oboru anesteziologie a resuscitace a od 1. července 2008 v oboru intenzivní medicína.

Vedení a kancelář