Centrální sterilizace

Centrální sterilizace

Oddělení Centrální sterilizace Orlickoústecké nemocnice je zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v oblasti přípravy sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna oddělení nemocnice. Tyto služby poskytuje i jiným klientům za úhradu dle platného ceníku. Cílem oddělení je zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků.

Špatná dekontaminace je začátkem špatného konce

Častou neshodou v průběhu sterilizačního procesu je problematika kvality předsterilizační přípravy a její úrovně. Na kvalitě provedené předsterilizační přípravy zaleží úspěšnost dalších dezinfekčních a sterilizačních postupů. Předsterilizační příprava zahrnuje činnosti dekontaminace, mechanické nebo strojové čištění a sušení, hygienickou, funkční a technickou kontrolu nástrojů a pomůcek, setování, balení, tavení a rozdělení dle termolability materiálu, vložení testů, vložení a uspořádání do sterilizačního přístroje. V návazných postupech nelze opomenout transport sterilního materiálu k zákazníkovi, jeho uložení a správné vyjmutí ze sterilní bariéry.

Nejčastější chyby při dekontaminaci ze strany zákazníků, kterým je potřeba předcházet:
  • zaschnutí biologického materiálu na nástrojích před prováděním dekontaminace
  • nevhodně zvolený dezinfekční prostředek
  • stáří a znečištění dekontaminačního roztoku po předchozím použití
  • nesprávná koncentrace a teplota používaného dekontaminačního roztoku
  • nedostatečné ponoření nástrojů a dutých předmětů do dekontaminačního roztoku
  • špatná (krátká nebo dlouhá) doba expozice dekontaminačního roztoku
  • opomenutí oplachu nástrojů po dekontaminaci
  • neprovedení závěrečného osušení

Vedení a kancelář