Informace ke gynekologickým operacím a zákrokům  

Objednání k menším gynekologickým výkonům

 K výkonu pacientku objedná přímo ošetřující gynekolog nebo se pacientka objedná sama na telefonním čísle +420 465 710 329. Pokud se objednáváte sama, přečtěte si prosím před telefonickým hovorem následující text a připravte si potřebné údaje.

Budeme se ptát na následující:

 • na jaký výkon se máte objednat (např. HRSK, HSK, biopsie, konizace neboli LEEP…), tato informace se v lékařských zprávách nachází většinou na konci v "Závěru", což se často zkracuje na "Z.:"
 • rodné číslo
 • Vaše telefonní číslo
 • datum poslední menstruace a předpokládané datum očekávané menstruace

Co s sebou k plánovaným operacím a výkonům

 • předoperační vyšetření od praktického lékaře
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • toaletní potřeby
 • pravidelně užívané léky v originálním balení
 • 4 ks obinadel 10 cm x 5 m nebo elastické punčochy k prevenci trombózy a embolie, k vyzvednutí nutný poukaz od praktického lékaře
 • cennosti a větší obnos peněz prosím ponechte doma

Interrupce

Interrupce, neboli lékařský potrat, je výkon, při němž dochází uměle (a záměrně) k ukončení těhotenství.

Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. žena může sama požádat o provedení potratu do 12. týdne těhotenství. Po uplynutí 12 týdnů lze uměle přerušit těhotenství pouze, je-li ohrožen život ženy nebo je-li prokázáno těžké poškození plodu nebo je plod neschopen života. Z genetické indikace lze těhotenství ukončit nejpozději do dosažení 24 týdnů těhotenství.

V naší nemocnici provádíme umělé přerušení těhotenství dvěma způsoby – chirurgicky nebo farmakologicky. 

1) Chirurgický zákrok

 

Čím je těhotenství větší, tím je výkon pro pacientku a organismus rizikovější, proto je vhodné ukončit nechtěné těhotenství co nejdříve. Dle stáří těhotenství rozlišujeme miniinterrupci do 8. týdne těhotenství a interrupci od 8. do 12. týdne těhotenství

Interrupce se provádí v celkové anestezii. Podtlakovou kanylou (vakuumaspirace) se odsaje těhotenská tkáň z dutiny děložní. Dále následuje revize dutiny děložní kyretou, při které se odstraní možné zbytky těhotenské tkáně. Celý výkon trvá zhruba 10–15 min. Pacientka odchází domů v případě miniinterrupce za šest hodin po výkonu, v případě interrupce druhý den.

Možné komplikace výkonu:

Výkon může být komplikován bezprostředně větší krevní ztrátou, poraněním děložního hrdla nebo perforací děložního těla, někdy s nutností následné operace – laparoskopie nebo laparotomie. K časným komplikacím po výkonu řadíme zbytky těhotenské tkáně v dutině děložní a zánětlivé komplikace, případně vzácně selhání metody v podobě pokračujícího těhotenství. Za pozdní komplikace označujeme neplodnost v důsledku zánětlivých komplikací nebo poranění stěn dělohy, riziko potratu nebo předčasného porodu v následujícím těhotenství v důsledku poranění čípku a vnitřní branky.

 2) Farmakologického ukončení těhotenství

Jedná se o ukončení těhotenství na vlastní žádost pacientky pomocí tzv. „potratové pilulky“. Tento způsob ukončení těhotenství může být použit do 7. týdne těhotenství a provádí se pouze ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí. Farmakologický způsob ukončení těhotenství je obecně považován za šetrnější ve srovnání s chirurgickou metodou ukončení těhotenství.

Pacientce jsou podány tři tablety mifepristonu, které vedou k odumření těhotenství, poté pacientka zůstává jednu hodinu pod dohledem na oddělení. Po 48 hodinách je podána tableta misoprostolu. Ta zajistí vypuzení plodového vejce. Po podání zůstává pacientka opět jednu hodinu na oddělení. Za další 3 týdny absolvuje pacientka kontrolní ultrazvuk, který ověřuje, zda se odloučila veškerá těhotenská tkáň.

Možné komplikace farmakologické interrupce:

U malé části pacientek je přesto nutné provést chirurgickou revizi dutiny děložní. Jde o 2–7 % žen, u kterých dojde k vypuzení těhotenské tkáně a embrya pouze částečně či vůbec. Velmi vzácně může dojít k pokračování těhotenství. Riziko vrozených vad je v tomto případě vysoké, proto doporučujeme ukončení těhotenství chirurgickou cestou.

Aktuální výši poplatků za ukončení těhotenství naleznete v platném ceníku nemocnice. 

Domácí pooperační péče – doporučení

 • po velkých gynekologických operacích je třeba většinu omezení dodržovat po dobu 4–6 týdnů od operace (proto tzv. režim „šestinedělí“)
 • žena by měla zůstat v klidovém režimu, tzn. nenáročný pohyb, zvýšená péče o sebe, vyvarovat se nadměrnému nitrobřišnímu tlaku (zvedání břemena),  nemít pohlavní styk
 • nevhodné je koupání ve vaně, bazénu
 • v případě bolestí možnost tlumení běžnými analgetiky (Ibalgin, Paralen, Brufen v doporučeném dávkování)
 • zažívací potíže: doporučujeme dostatečný příjem tekutin, v případě průjmu nebo při užívání antibiotik vhodná probiotika, při zácpě šetrná projímadla
 • dieta po propuštění se neliší proti předoperačnímu období, nutno se vyhnout nadýmavým a dráždivým jídlům
 • v pooperačním období může pokračovat růžový výtok nebo přechodně slabé krvácení tmavou krví
 • péče o ránu: sprchovat, omývat mýdlem, lze aplikovat neparfémované mýdlo nebo nesolené vepřové sádlo, po odstranění stehů lze provádět tlakovou masáž
 • při nadváze nebo opakované operaci vhodné nošení kýlního pásu
 • užívejte léky dle doporučení propouštějícího lékaře (antibiotika, léky na ředění krve)
 • v případě vystavení průkazu pracovní neschopnosti je nutné informovat registrujícího gynekologa o jejím převedení do ambulantní péče
 • při nekomplikovaném průběhu je obvykle plánovaná kontrola v gynekologické ambulanci oddělení
 • v případě komplikací (horečka nad 38°C, stupňující se bolesti, silné krvácení z rodidel, zarudnutí rány, bolestivé močení, zástava odchodu větrů nebo stolice) je třeba dostavit se na akutní kontrolu na oddělení gynekologie