Urologické oddělení Orlickoústecké nemocnice poskytuje péči ambulantní i lůžkovou a také konsiliární služby pro další obory. Obor urologie se zabývá:

  • onemocněním ledvin,
  • močovodů,
  • močového měchýře,
  • prostaty,
  • močové trubice,
  • mužského pohlavního ústrojí.

Léčíme pacienty s onemocněním zánětlivým, nezhoubným i zhoubným. Řešíme poranění nebo vrozené vady, poruchy ledvinných funkcí, odstraňujeme kameny a léčíme inkontinenci moče. Provádíme základní i speciální diagnostiku, při které jsou využívány ultrazvukové, endoskopické, urodynamické přístroje a laboratorní vyšetření v širokém rozsahu.

Operační léčba je prováděna jak klasickými chirurgickými metodami otevřenou cestou, tak endoskopicky, laparoskopicky nebo za použití operačního mikroskopu. Při léčbě močových kamenů využíváme spolupráce s urologickou klinikou v Hradci Králové.

Lékařskou péči u nás zajišťuje erudovaný kolektiv lékařů, který je začleněn do systému celoživotního vzdělávání. Účastní se domácích i zahraničních odborných sympózií. Všeobecné sestry zde poskytují kvalitní ošetřovatelskou péči s vysokou dávkou empatie a zajištěním intimity pro klienty. I zdravotní sestry se celoživotně vzdělávají. Od roku 2005 pořádá pravidelně v červnu naše oddělení urologickou konferenci s celorepublikovou účastí. Velký význam klademe na spolupráci s rodinou. Dobrá komunikace s klientem, ale i mezi členy zdravotnického týmu navzájem, hraje nesmírně důležitou roli v celém léčebném i ošetřovatelském procesu.

Vedení a kancelář