Hematologicko-transfuzní

Hematologicko-transfuzní

Hematologická poradna

Objednání po 10. hod na tel. 465 710 145

Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) Orlickoústecké nemocnice provádí odběry dárců krve a plazmy, zajišťuje zásobování transfuzními přípravky ve spádové oblasti (Orlickoústecká nemocnice, Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk, Vysokomýtská nemocnice – oddělení následné péče).

Zájemcům o zařazení do registru dárců kostní dřeně zajištujeme odběr vzorku a odeslání k vyšetření.

Laboratoř HTO zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření:

  • základní a specializovaná hematologická vyšetření krve,
  • základní a specializovaná koagulační vyšetření k diagnostice vrozených a získaných krvácivých stavů,
  • laboratorní diagnostiku trombofili,
  • imunohematologická vyšetření,
  • virologická vyšetření,
  • poodběrové vyšetření transfuzních přípravků,
  • zajištění a výdej transfuzních přípravků.

Dále oddělení zajišťuje provoz hematologické ambulance s komplexní péčí o hematologické pacienty, ambulantní podávání transfuzí a krevních derivátů a konziliární hematologickou péči v nemocnici.

Vyšetření pro samoplátce

Vyšetření mohou být provedena na žádost soukromé osoby (tzv. samoplátce), která si náklady spojené s vyšetřením hradí sama. Odběr a vystavení žádanky je provedeno přímo na oddělení v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin odběrovou sestrou. Žadateli je vystavena předběžná faktura podle platného ceníku nemocnice. Po zaplacení v pokladně nemocnice je provedeno vyšetření a výsledek je předán žadateli.

Kontakt

Adresa: 
Orlickoústecká nemocnice
Hematologicko-transfuzní oddělení
ČSA 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
budova A, přízemí


Vedení a kancelář