Odběry dárců krve, plazmy a autotransfúze

  • Dárci krve se musí na odběr předem objednat.

  • Neplatí to pro dárce, který jde darovat krev poprvé (tzv. prvodárce). Prvodárce se může dostavit k odběru bez objednání.

  • Dárci plazmy se obvykle objednávají při posledním odběru.

  • Darování není možné, pokud je dárce v pracovní neschopnosti.

Objednání k odběrům
Objednávat se můžete na telefonním čísle +420 465 710 423 denně v době 6.30–14.30 hod.

V případě akutního nedostatku krve si sami zveme dárce telefonicky podle chybějící krevní skupiny. Proto velmi prosíme všechny naše dárce, aby včas aktualizovali své kontakty (mobil, telefon, e-mail) na naší kartotéce. 

 

Upozornění pro cizince, kteří se chtějí stát dárcem krve na naší transfuzní stanici
Pro přijetí k odběru musíte splňovat tato kritéria:

  • trvalý pobyt na území ČR,
  • rozumět česky (porozumět dotazníku dárce krve),
  • předložit potvrzení od svého praktického lékaře, že jste zdráv a schopen stát se dárcem krve. Toto opatření je zavedeno z důvodu ochrany příjemců transfuzního přípravku.

Parkovací místa pro dárce

Pro dárce na hematologicko-trasfuzním oddělení Orlickoústecké nemocnice je po dobu odběru vyhrazeno 5 parkovacích míst v ulici Jana a Josefa Kovářů. Parkovat zde mohou bezplatně na základě „Parkovací karty“, která je vydávána přímo na oddělení v kartotéce. 

Odběr vzorku krve k zařazení do registru dárců kostní dřeně

Zájemcům o registraci pro možnost dárcovství kostní dřeně provádíme odběr a odesíláme k vyšetření. Věk dárce při zařazení do registru musí být mezi 18–35 lety. Více k registru dárců kostní dřeně se dozvíte zde.

 Zajímavé odkazy pro dárce krve