Informace k zobrazovacím metodám

Magnetická rezonance

Co si představit pod pojmem magnetická rezonance?

Magnetická rezonance (MR) je jednou z moderních vyšetřovacích metod, která je používána k zobrazování orgánů lidského těla. Využívá magnetických vlastností atomových jader, zejména atomů vodíku, přítomného v lidském těla ve velkém množství. Interakcí silného stacionárního magnetického pole s vysokofrekvenčními radiovými vlnami vysílanými speciálními cívkami jsou indukovány detekovatelné proudy. Ty jsou poté zaznamenány a pomocí složitých matematických operací převedeny do podoby obrazů. Magnetické rezonanci nebyly prokázány žádné škodlivé účinky, zejména nenese žádná rizika způsobená ionizujícím zářením.

Vyšetření magnetickou rezonancí probíhá podobně jako vyšetření CT, kdy pacient leží na úzkém lůžku, které s ním zajíždí do speciálního tunelu. Samotné vyšetření je také podobné jako u CT, toto však nenahrazuje, spíše doplňuje. Jistým handicapem je pouze delší doba vyšetření – podle typu a rozsahu vyšetřované oblasti trvá 10, 30 ale i 60 minut.    

Hlavní výhodou magnetické rezonance vůči ostatním zobrazovacím metodám v radiodiagnostice je podstatně vyšší schopnost rozlišení jednotlivých složek měkkých tkání.

Pro svůj jedinečný diagnostický přínos se vyšetření pomocí MR stalo zcela běžnou metodou, která by neměla chybět ve spektru vyšetřovacích metod. MR přináší efektivní diagnostiku v řadě medicínských oborů – neurologii, ortopedii, pediatrii, traumatologii, onkologii, vnitřním lékařství, chirurgii a dalších oborech. Využitím magnetické rezonance se zlepšuje časná diagnostika především nádorových onemocnění, onemocnění páteře, kloubů, mozku, cév atd.

Kdy zvláště je vyšetření magnetickou rezonancí přínosné?

Magnetická rezonance je v dnešní době metodou první volby v neurodiagnostice a při vyšetření pohybového aparátu. Obzvláště jde o tyto stavy:

  • Cévní mozkové příhody - krvácení do mozku a mozkové infarkty
  • Infekční onemocnění mozku a míchy
  • Degenerativní poškození páteře, výhřezy plotýnek
  • Onemocnění a úrazy pohybového aparátu, poškození vazů, menisků velkých kloubů, infekční onemocnění kloubů
  • Zhoubné nádory a jejich metastázy
  • Kardiologická onemocnění
  • Vyšetření orgánů dutiny břišní, žlučových cest

Kdo nesmí být vyšetřen pomocí magnetické rezonance?

Z vyšetření na magnetické rezonanci jsou vyloučeni pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem. Vyšetření nelze provádět u pacientů s implantátem ve vnitřním uchu (kochleární implantát) a s dalšími elektronickými implantáty (inzulínové pumpy, neurostimulátory). Dále není možné vyšetřit pacienta s kovovou šponou nebo střepinou v oku nebo v mozku, kovovými elektrodami v srdci. Problematické jsou i jakékoliv kovové předměty v těle (náhrady kloubů, svorky na cévách, cizí předměty).

Vývoj materiálů ovšem pokračuje a dnes jsou již například k dispozici i kardiostimulátory, které vyšetření pomocí MR umožňují.

 CT vyšetření

CT vyšetření mozku

Na vyšetření přicházejte připraveni na případnou aplikaci jodové kontrastní látky. Pokud bude třeba, bude Vám během vyšetření zajištěna žíla pro vstřik kontrastní látky. Vyšetření trvá přibližně 10 minut při nativním vyšetření, pokud se následně aplikuje kontrastní látka, je doba přibližně dvojnásobná. 

CT vyšetření nosních dutin, obličejového skeletu

Vyšetření se provádí zpravidla nativně, trvá do 10 minut, příprava není nutná. 

CT vyšetření krku

Vyšetření se provádí zpravidla i s použitím kontrastní látky, je tudíž nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá přibližně 20 minut. 

CT vyšetření hrudníku (nitrohrudních orgánů)

Vyšetření se provádí zpravidla i s použitím kontrastní látky, je tudíž nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá přibližně 20 minut, při vyšetření budete ležet na zádech s rukama nataženýma za hlavu. Před samotným vyšetřením Vám zavedeme do žíly kanylu pro aplikaci kontrastní látky. 

CT vyšetření břicha, pánve

Vyšetření se provádí zpravidla i s použitím kontrastní látky, je tudíž nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá přibližně 20 minut, při vyšetření budete ležet na zádech s rukama nataženýma za hlavu. Před vyšetřením budete 30–60 minut (dle vyšetřované oblasti) pít vodný roztok kontrastní látky (s výjimkou vyšetření žaludku a ledvin, zde se pije čistá voda). Roztok odliší trávící trubici od ostatních orgánů v břiše a umožní kvalitnější orientaci.

Před samotným vyšetřením Vám zavedeme do žíly kanylu pro aplikaci kontrastní látky. Při vyšetření tlustého střeva je nutné předchozí úplné vyprázdnění střev projímadlem. Těsně před vyšetřením Vám pak provedeme nálev – do střeva přes konečník napustíme cca 1 litr vody proto, aby se jeho stěny od sebe oddělily, což umožní kvalitnější hodnocení. V souvislosti s tím Vám bude aplikována látka zpomalující pohyby střev, tak aby byl nálev snesitelnější. Aby však mohla být látka aplikována, nesmíte trpět zeleným zákalem. Pro případný únik vody z konečníku od nás dostanete jednorázovou plenu. Při vyšetření močového systému vypijte před vyšetřením tekutinu (vodu, čaj) tak, aby se Vám naplnil močový měchýř. 

CT vyšetření střev pomocí virtuální endoskopie

Vyšetření se provádí zpravidla i s použitím kontrastní látky, je tudíž nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá přibližně 20 minut, při vyšetření budete ležet nejdříve na břiše, poté na zádech s rukama nataženýma za hlavu. Před samotným vyšetřením Vám zavedeme do žíly kanylu pro aplikaci kontrastní látky. Bude Vám též aplikována látka zpomalující pohyby střev, tak aby bylo vyšetření snesitelnější. Aby však mohla být látka aplikována, nesmíte trpět zeleným zákalem. Během vyšetření doplníme do střev přes konečník trochu vzduchu. Před vyšetřením je nutné předchozí úplné vyprázdnění střev projímadlem.

CT vyšetření páteře

Vyšetření se provádí zpravidla nativně, trvá do 10 minut, příprava není nutná. 

CT vyšetření tepen

Vyšetření se vždy provádí s aplikací kontrastní látky, je nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá asi 15 minut. Před samotným vyšetřením Vám bude do žíly na ruce zavedena kanyla, kterou bude během vyšetření aplikována kontrastní látka.

CT vyšetření kostí a kloubů

Vyšetření se provádí zpravidla nativně, trvá do 10 minut, příprava není nutná. 

Ostatní vyšetření

Intravenózní vylučovací urografie

Na vyšetření je nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Den před vyšetřením jezte lehčí jídla nezpůsobující plynatost. Neomezujte příjem tekutin. Snažte se nejpozději ráno před vyšetřením dostatečně vyprázdnit na stolici. Několikadenní zácpa zhorší přehlednost snímků. Ráno v den vyšetření již zůstaňte nalačno. Můžete spolknout pravidelně užívané léky s výjimkou léků na cukrovku.

Vyšetření s perorálním (ústním) podáním baryové kontrastní látky – skiaskopické vyšetření trávícího traktu (jícnu, žaludku, tenkého střeva)

Na vyšetření přicházejte šest hodin lační, příjem tekutin omezte na malé (1 dl) množství nebublinkového nápoje.

Skiaskopické vyšetření tlustého střeva pomocí baryové kontrastní látky

Před vyšetřením je nutné předchozí vyprázdnění. Projímadlo Vám vydá lékař, který Vás na vyšetření doporučil, popřípadě Váš obvodní lékař. Během vyšetření Vám bude přes konečník do tlustého střeva napuštěno menší množství baryové kontrastní látky a následně vzduchu. V souvislosti s tím Vám bude do žíly aplikována látka zpomalující pohyby střev, tak aby byl nálev snesitelnější. Aby však mohla být látka aplikována, nesmíte trpět zeleným zákalem.