Chirurgické oddělení Orlickoústecké nemocnice zajišťuje péči pro spádové území větší než 100 000 obyvatel. Disponuje 64 lůžky, z toho pak všeobecná chirurgie 36 lůžky a traumatologie 28 lůžky.

Ročně odoperujeme přes 2 000 pacientů, u dalších více jak dvou tisíc pacientů provedeme operační výkony ambulantně. V ambulancích emergency a našich specializovaných ambulancích ošetříme přes 32 000 pacientů za rok.

Poskytujeme také trvalou odbornou konsiliární službu pro ostatní oddělení nemocnice a zajišťujeme výukovou činnost. Na našem oddělení probíhají stáže mediků, žákyň zdejší zdravotnické školy a odborné semináře.

Vedení a kancelář