Chirurgické oddělení zajišťuje pacientům specializovanou péči v odborně zaměřených ambulancích:

 • ambulance všeobecné chirurgie
 • ambulance pro chirurgii ruky
 • traumatologická ambulance
 • dětská chirurgická ambulance
 • stomická poradna
 • proktologická a onkochirurgická ambulance
 • ambulance pro hojení chronických ran
 • cévní ambulance
 • poradna pro kýly

Vedoucí lékař: MUDr. Šárka Bániková
Vedoucí sestra: Jana Lustyková

Podčásti

Lékaři

 • +420 465 710 518 (recepce)
Ambulance slouží pro pacienty objednané ke kontrolám, nikoli pro akutní případy. Objednání k operacím: tel. 464 710 185 (pondělí až pátek 13.00–15.00)

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30

Lékaři

 • +420 465 710 220 (recepce)
Ambulance slouží pro náhle vzniklé akutní zdravotní obtíže a úrazy.

Budova

budova U

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí nepřetržitě
Úterý nepřetržitě
Středa nepřetržitě
Čtvrtek nepřetržitě
Pátek nepřetržitě
Víkend nepřetržitě

Lékaři

 • +420 465 710 328
Telefonické objednání je možné v době 7.00–8.00 a 13.00–13.30.

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–14.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 9.00–14.00

Lékaři

 • +420 465 710 328
Telefonické objednání je možné v době 7.00–8.00 a 13.00–13.30.

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 294

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 9.00–13.00

Lékaři

 • +420 465 710 294

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 9.00–12.00
Středa
Čtvrtek 9.00–15.00
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 294

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 13.00–15.00 (mimo 1. úterý v měsíci)
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 294

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 9.00–12.00
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 294

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 9.00–12.00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 328

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 8.00–12.00
Středa
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 328

Budova

budova B

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek
Pátek