Rehabilitační oddělení Orlickoústecké nemocnice je umístěno v pavilonu H a F. Recepce se nachází v pavilonu H, kde jsou zároveň umístěny 2 ambulance lékařek. Dále na rehabilitačním oddělení pracují fyzioterapeutky, ergoterapeutky, lymfoterapeutky, sestry a dokumentační pracovnice.

Fyzioterapeutické cvičebny jsou umístěny v obou pavilonech a disponují 16 místy. Jsou vybaveny moderní zdravotnickou technikou a množstvím různých cvičebních pomůcek. Dostatečný prostor ve dvou tělocvičnách umožňuje provádět i skupinová cvičení dětí a dospělých. Samostatnou část v pavilonu F tvoří lymfoterapie s 8 lůžky pro manuální a přístrojovou lymfoterapii.

Součástí oddělení je i rozlehlá vodoléčba (pavilon H), která nabízí vířivky na dolní i horní končetiny, hydrogalvan, 2 celotělové vany s vířivými, perličkovými tryskami a podvodní masáží. Důležitou součástí oddělení je i kvalitně zařízená ergoterapie v pavilonu H.

Vedení a kancelář