Samostatné dětské oddělení bylo otevřeno v roce 1949 v prostorách infekčního oddělení. Do té doby byli dětští pacienti hospitalizováni na lůžkách chirurgického oddělení. Zásadní rekonstrukce stávajícího objektu byla provedena v roce 1973. Vnitřní uspořádání pokojů od té doby nedoznalo větších změn, s výjimkou roku 1993, kdy byla na oddělení zřízena jednotka intenzivní péče. Teprve v roce 2003 se podařilo realizovat již šestý projekt na rekonstrukci oddělení, které bylo dlouhodobě v havarijním stavu a ani prostorově nevyhovovalo měnícím se podmínkám poskytování lůžkové péče pro děti.

Prvním primářem dětského oddělení byl po druhé světové válce jmenován MUDr. Dvořák, původně první ambulantní dětský specialista ve východočeském kraji, který působil již před válkou v Letohradě. Po něm převzal funkci MUDr. Miroslav Skládaný. V roce 1959 se stává primářem MUDr. Radomír Chaloupka, jehož rekordní éra skončila v roce 1991. Dalším primářem byl MUDr. Martin Procházka, současný ředitel nemocnice, a od roku 1996 až do současnosti vede oddělení MUDr. Luděk Ryba.

Funkci sestry na dětském oddělení zastávaly zpočátku jak sestry zdravotní, tak řádové. Oddělení prošlo za uplynulých 50 let významnými proměnami, které se urychlily po roce 1989. Počet lůžek dětského oddělení postupně klesl z 60 na 36, z toho 4 slouží jako JIP. Rozhodující změnu přinesla výstavba nového dětského oddělení 21. století. Projekt i realizaci jsme pojali spolu s projekční kanceláří Domy s.r.o. a výtvarnicí Adrianou Skálovou v duchu "plavby za zdravím". Na obou patrech tak narazíte na dřevěné lodě, přátelská zvířátka – například dřevěnou velrybu, pestré podlahy připomínající vodu a břehy i neodmyslitelné počítače a internetovou "kavárnu". Při plavbě je přeci třeba dbát na spojení s "pevninou". Na dvoupodlažní palubu barevného a veselého dětského oddělení přichází od otevření nového oddělení v dubnu roku 2002 každoročně na 2000 dětských pacientů od 0 do 18 roků. Polovinu z nich doprovází někdo z rodiny – nejčastěji maminky, ale i tatínkové, dědečkové či babičky. Nové prostředí mnohdy nepůsobí ani jako nemocnice, základní a mateřská škola při nemocnici s kvalitním vybavením a zázemím v dětech mnohdy vyvolává pocit, že jsou na táboře nebo v zájmovém kroužku, takže někteří pacienti opouštějí oddělení téměř neochotně. "Mami, já si ještě dohraju hru na počítači", nebo "nemohl bych jít domů až zítra, mají přijít klauni" – to nejsou vymyšlené výroky, nýbrž autentická citace. Oddělení se vyznačuje mimořádně krátkou ošetřovací dobou, která těsně překračuje 3 dny. Obdiv a uznání si dětské oddělení získává nejen svým vzhledem, ale i otevřeností vůči veřejnosti a možností prohlédnout si nemocnici i když nejsem marod. Tuto možnost využívají především školky z našeho regionu. Za pacienty kromě pravidelných návštěv zdravotních klaunů ale přichází i karikaturista Honza Lušovský, vodící psi sametoví retrieveři, kouzelník Mr Carlo, hokejisti Moelleru Pardubice, Hudební divadlo Hradec Králové nebo Mikuláš a čerti z Českého červeného kříže a řada dalších milých návštěv.

18. výročí dětského oddělení

Přesně 23. dubna 2020 uplynulo 18 let od otevření dětského oddělení v novém pavilonu. Oslavy bohužel překazila opatření nařízená v souvislosti s epidemií koronaviru. Kolektiv zdravotníků připravoval na výroční seminář prezentace z historie, zajímavosti a statistky týkající se léčby nemocných dětí. Projekty, specifické akce a činnosti byly zase součástí prezentace aktivit základní a mateřské školy při nemocnici. Seminář byl zrušen, ale prezentace zůstaly a jsou k dispozici všem zájemcům, kteří se chtějí ohlédnout za vývojem dětského oddělení nebo se o něm něco nového dozvědět. Je pro nás velkým zadostiučiněním, že se naše tvrdá příprava vyplatila a náročná realizace nového pavilonu zúročila. Děkujeme všem, kteří k tomuto výsledku přispěli a těšíme se na roky následující. Těch 18 let přineslo kromě množství náročné práce mnoho radosti a pozitivních ohlasů a zkušeností.