Dětské a novorozenecké

Dětské a novorozenecké

Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice zajišťuje v součinnosti s odbornými ambulancemi, laboratorním zázemím a konziliáři z řady oborů (chirurgie, gynekologie, ORL, urologie, ortopedie, kardiologie, psychologie, psychiatrie atd.) diagnostiku onemocnění v plné šíři oboru.

V oblasti léčebné zajišťujeme léčbu akutních i subakutních onemocnění u vybraných skupin i chronických diagnóz. Zaměřujeme se na komplexní vyšetření jak v rámci všeobecné pediatrie, tak u pediatrických specializací – neurologické, nefrologické, endokrinologické, gastroenterologické a dalších.

Každoročně je u nás hospitalizováno kolem 2000 dětí od narození do 19 let, včetně všech dětí s chirurgickými (úrazy, náhlé příhody břišní apod.), urologickými a gynekologickými problémy, a dále hospitalizujeme v určitých případech i děti s problémy v oblasti ORL. Kapacita oddělení, s neobvykle vysokým počtem lůžek pro doprovod (celkem 24 přistýlek), umožňuje pobyt dítěte s doprovodem více než 50 % našich pacientů. Jsme schopni vyhovět každému, kdo chce se svým dítětem zůstat. Samozřejmostí jsou návštěvy 24 hodin denně, práce učitelek s dětmi a řada zábavně-vzdělávacích akcí, například pravidelné návštěvy zdravotních klaunů.

Od roku 2007 je dětské a novorozenecké oddělení Orlickoústecké nemocnice akreditovaným pracovištěm pro obor pediatrie a školíme absolventy v tomto oboru.
Pacienti, o které se nejsme schopni vlastními silami postarat a kteří vyžadují specializovanou péči, jsou překládáni na Dětskou klinikou FN v Hradci Králové nebo Dětskou klinikou v Praze-Motole.

Vedení a kancelář