Příjmová ambulance interního oddělení, která se nachází v přízemí budovy U, je v provozu nepřetržitě. Telefon: +420 465 710 220

Součástí ambulantní péče interního oddělení jsou odborné ambulance – kardiologická ambulance s kardiostimulačním střediskem, endoskopické pracoviště, diabetologická a endokrinologická ambulance a interní ambulance 1 a 2, vedené lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství. 

Kardiologická a gastroenterologická pracoviště zajišťují 24hodinovou pohotovostní službu.

Vedoucí lékař: MUDr. Emília Kožárová
Vedoucí sestra: Lenka Žabová (tel. +420 465 710 125, +420 702 284 639)

Podčásti

Lékaři

MUDr. Petr Bůžek
  • +420 465 710 220

Budova

budova U

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí nepřetržitě
Úterý nepřetržitě
Středa nepřetržitě
Čtvrtek nepřetržitě
Pátek nepřetržitě
Víkend nepřetržitě

Lékaři

MUDr. Emília Kožárová
  • +420 465 710 512

Budova

budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30

Lékaři

MUDr. Kamila Pfeiferová, MBA (1)
MUDr. Emília Kožárová (2)
  • +420 465 710 192 /501

Budova

budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 11.30–15.00 (1)
Středa
Čtvrtek 9.00–15.00 (2)
Pátek

Lékaři

MUDr. Alexander Šavel
  • +420 722 964 421 (volat pouze v ordinační době)
Od roku 2020 funguje v rámci interního oddělení ambulance zabývající se diagnostikou a léčbou cukrovky (diabetes mellitus) I. a II. typu a s ní souvisejícími metabolickými poruchami. Léčba je zaměřena na maximální prevenci rozvoje komplikací doprovázející diabetes (akutních i chronických), tj. v popředí již není pouhý glukocentrický pohled na nemoc (sledování pouze „cukru v krvi a moči“), ale globální kardio-metabolický profil a snaha o dlouhodobé snížení všech rizik nemocného. K úspěšné léčbě je využívaná režimová a nutriční edukace, léčba dle aktuálních doporučení ČDS a EASD a nedílnou součástí je i technologická podpora.

Budova

Budova C

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý
Středa 12.00–15.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Alexander Šavel
  • +420 722 964 421 (volat pouze v ordinační době)
Z endokrinologických diagnóz (tudíž nemocí postihujících žlázy s vnitřním vylučováním, hormony), které v ambulanci sledujeme, jsou v populaci nejčastěji zastoupeny nemoci štítné žlázy – její zvýšená či snížená funkce, zvětšení žlázy a uzly. Kromě běžných klinických a laboratorních vyšetření provádíme ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, u podezřelých případů indikujeme tenkojehlovou aspiraci tkáně, která slouží k cytopatologickému zhodnocení a určení definitivní diagnózy. K ostatním diagnózám určeným k dispenzarizaci v naší ambulanci patří onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a dalších endokrinních žláz a dále metabolické kostní nemoci (nejčastěji osteoporóza).

Budova

Budova C

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý
Středa 12.00–15.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

  • +420 465 710 532
  • +420 603 773 976
Gastroenterologické poradny zajišťují péči o pacienty s onemocněním trávicí trubice a orgánů trávicího traktu. Ve spolupráci s nutriční poradnou řešíme výživu pacientů a zajišťujeme úplnou domácí enterální výživu.

Budova

Budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–14.30
Úterý 7.00–14.30
Středa 7.00–14.30
Čtvrtek 7.00–14.30
Pátek 7.00–14.30

Lékaři

  • +420 465 710 332 /225
Kardiologická ambulance se věnuje diagnostice, léčbě a sledování nemocných s chorobami srdce a cév, její součástí je Centrum pro včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob. Vedoucím lékařem je MUDr. Vratislav Dědek. Provádějí se zde specializovaná vyšetření při podezření na kardiovaskulární onemocnění, dispenzarizace a vedení léčby pacientů s již prokázaným kardiovaskulárním onemocněním. Zajišťujeme komplexní kardiologické vyšetření, preventivní kardiologické prohlídky, klidové EKG, 24hodinové a 48hodinové monitorování EKG nebo krevního tlaku, echokardiografická vyšetření, zátěžovou bicyklovou ergometrii, zátěžovou ergometrii na běžícím páse, HUT – test na nakloněné rovině, indikaci rizikových pacientů k neinvazivním i invazivním zákrokům, implantaci dočasného či trvalého kardiostimulátoru, pravidelné sledování pacientů s kardiostimulátory, programování a kontrolu správné činnosti kardiostimulátoru a úpravu jeho nastavení.

Budova

budova D

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–15.00
Úterý 8.00–15.00
Středa 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek 8.00–15.00