Příjmová ambulance interního oddělení, která se nachází v přízemí budovy U, je v provozu nepřetržitě. Telefon: +420 465 710 220

Součástí ambulantní péče interního oddělení jsou odborné ambulance – kardiologická ambulance s kardiostimulačním střediskem, endoskopické pracoviště, diabetologická a endokrinologická ambulance a interní ambulance 1 a 2, vedené lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství. 

Kardiologická a gastroenterologická pracoviště zajišťují 24hodinovou pohotovostní službu.

Vedoucí lékař: MUDr. Emília Kožárová
Vedoucí sestra: Lenka Žabová

Podčásti

Lékaři

MUDr. Petr Bůžek
 • +420 465 710 220

Budova

budova U

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí nepřetržitě
Úterý nepřetržitě
Středa nepřetržitě
Čtvrtek nepřetržitě
Pátek nepřetržitě
Víkend nepřetržitě

Lékaři

MUDr. Emília Kožárová
 • +420 465 710 512

Budova

budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý 7.00–15.30
Středa 7.00–15.30
Čtvrtek 7.00–15.30
Pátek 7.00–15.30

Lékaři

MUDr. Kamila Pfeiferová, MBA (1)
MUDr. Emília Kožárová (2)
 • +420 465 710 192 /501

Budova

budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí
Úterý 11.30–15.00 (1)
Středa
Čtvrtek 9.00–15.00 (2)
Pátek

Lékaři

MUDr. Alexander Šavel
 • +420 722 964 421 (volat pouze v ordinační době)

Od roku 2020 funguje v rámci interního oddělení ambulance zabývající se diagnostikou a léčbou cukrovky (diabetes mellitus) I. a II. typu a s ní souvisejícími metabolickými poruchami.

Léčba je zaměřena na maximální prevenci rozvoje komplikací doprovázející diabetes (akutních i chronických), tj. v popředí již není pouhý glukocentrický pohled na nemoc (sledování pouze „cukru v krvi a moči“), ale globální kardio-metabolický profil a snaha o dlouhodobé snížení všech rizik nemocného.

K úspěšné léčbě je využívaná režimová a nutriční edukace, léčba dle aktuálních doporučení ČDS a EASD a nedílnou součástí je i technologická podpora.

Budova

Budova C

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý
Středa 12.00–15.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

MUDr. Alexander Šavel
 • +420 722 964 421 (volat pouze v ordinační době)

Z endokrinologických diagnóz (tudíž nemocí postihujících žlázy s vnitřním vylučováním, hormony), které v ambulanci sledujeme, jsou v populaci nejčastěji zastoupeny nemoci štítné žlázy – její zvýšená či snížená funkce, zvětšení žlázy a uzly.

Kromě běžných klinických a laboratorních vyšetření provádíme ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, u podezřelých případů indikujeme tenkojehlovou aspiraci tkáně, která slouží k cytopatologickému zhodnocení a určení definitivní diagnózy.

K ostatním diagnózám určeným k dispenzarizaci v naší ambulanci patří onemocnění hypofýzy, nadledvin, příštítných tělísek a dalších endokrinních žláz a dále metabolické kostní nemoci (nejčastěji osteoporóza).

Budova

Budova C

Patro

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–15.30
Úterý
Středa 12.00–15.30
Čtvrtek
Pátek

Lékaři

 • +420 465 710 532
 • +420 603 773 976
Gastroenterologické poradny zajišťují péči o pacienty s onemocněním trávicí trubice a orgánů trávicího traktu. Ve spolupráci s nutriční poradnou řešíme výživu pacientů a zajišťujeme úplnou domácí enterální výživu.

Budova

Budova H

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00–14.30
Úterý 7.00–14.30
Středa 7.00–14.30
Čtvrtek 7.00–14.30
Pátek 7.00–14.30

Lékaři

MUDr. Vratislav Dědek
 • +420 465 710 332
 • kardiologie.oun@nempk.cz

Kardiologická ambulance se věnuje diagnostice, léčbě a sledování nemocných s chorobami srdce a cév. Její součástí je Centrum pro včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob.

Provádějí se zde specializovaná vyšetření při podezření na kardiovaskulární onemocnění, dispenzarizace a vedení léčby pacientů s již prokázaným kardiovaskulárním onemocněním.

Zajišťujeme:

 • komplexní kardiologické vyšetření,
 • preventivní kardiologické prohlídky,
 • klidové EKG, 24hodinové až 7denní monitorování EKG nebo krevního tlaku,
 • echokardiografická vyšetření,
 • zátěžovou bicyklovou ergometrii,
 • HUT – test na nakloněné rovině,
 • indikaci rizikových pacientů k neinvazivním i invazivním zákrokům,
 • implantaci dočasného či trvalého kardiostimulátoru,
 • pravidelné sledování pacientů s kardiostimulátory,
 • programování a kontrolu správné činnosti kardiostimulátoru a úpravu jeho nastavení.

Budova

budova D

Patro

přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí 8.00–15.00
Úterý 8.00–15.00
Středa 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–15.00
Pátek 8.00–15.00