Historie interního oddělení Orlickoústecké nemocnice se začala psát v roce 1943 vyčleněním několika lůžek chirurgického oddělení. V roce 1945 se oddělení přestěhovalo do dřevěného “válečného“ pavilonu. Prvními primáři byli MUDr. Otto Kořínek a MUDr. Josef Beník.

Od roku 1958 pak vedl oddělení MUDr. Karel Košta. V květnu 1964 se interna přestěhovalo do nové samostatné budovy, kde se nachází dosud. V roce 1975 byl zahájen provoz jednotky intenzivní péče. Jejím vedoucím byl MUDr. Václav Jiráň a staniční sestrou, později vrchní sestrou, interního oddělení Stanislavou Rösslerovou. Již tehdy se ukázalo, že stavební projekt nepamatoval na dostatečné technické a provozní zázemí.         

V 80. letech přestalo být interní oddělení pouhou zásobárnou obvodních a zastupujících lékařů, ale po nástupu MUDr. Ivana Mervarta v roce 1985 postupně vznikla stabilní skupina lékařů s vyššími atestacemi. Ustavila se dvě specializovaná pracoviště – gastroenterologická endoskopie vedená MUDr. Liborem Gabalcem a kardiostimulační středisko v čele s MUDr. Vratislavem Dědkem.

V roce 2004 byla v přízemí interního pavilonu otevřena nová JIP interních oborů, která vznikla sloučením interní a neurologické intenzivní péče. Nově vzniklé pracoviště bylo nadčasově zařízeno a vybaveno nejmodernější technikou. Od otevření až do svého odchodu do zahraničí vedl toto oddělení MUDr. Pavel Štěpánek. V roce 2011 přebral funkci vedoucího lékaře MUDr. Martin Jareš Ph.D. Na 10 lůžkách jsou léčeni pacienti s kardiálním selháním, závažnými arytmiemi, metabolickým rozvratem, těžké septické stavy. Dále poskytujeme péči pacientům, kteří vyžadují napojení na umělou plicní ventilaci nebo kontinuální eliminační metody– dialýzu.

Ve funkci primáře oddělení působil v letech 2005–2008 MUDr. Vratislav Dědek, kterého vystřídal MUDr. Vladimír Šimon, jenž v této funkci působil do roku 2016.

Se vznikem akciové společnosti zaniká na interním oddělení funkce vrchní sestry, která je nahrazena pozicí manažera interních oborů. Tuto funkci od roku 2008 vykonávala Mgr. Hana Maršíková.         

V roce 2008 vzniká na interním oddělení v Ústí nad Orlicí, pod vedením MUDr. Dědka, „Centrum  pro včasnou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních chorob v podorlické oblasti.“ Tento projekt, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zajistil díky celkové částce 24 999 961 Kč obnovu vybavení jednotky intenzivní péče interních oborů, obnovu a doplnění monitorovací techniky pro kardiologicky nemocné pacienty, nový ultrazvukový přístroj a mnoho dalších potřebných přístrojů.

V roce 2014 došlo k modernizaci části lůžkového fondu na standardním oddělení. Ta byla financována za pomoci prostředků od nadačního fondu nemocnice „S námi je tu lépe“. V roce 2016 byla budova interny zateplena, došlo k výměně oken na celém pavilonu a zároveň byla zrekonstruována a zmodernizována část pokojů na standardním oddělení.

V roce 2017 se opět ze sbírky finančních prostředků podařilo zajistit pro nemocnici v Ústí nad Orlicí nový kardiologický ultrazvukový přístroj, který umožňuje provádět vyšetření přes jícen. Díky tomuto přístroji nemusejí již nemocní dojíždět do Pardubické nemocnice nebo Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jícnovou echokardiografii zajišťuje pro naší nemocnici v rámci spolupráce MUDr. Jiří Vondrák.

Interní oddělení v současné době vede primář MUDr. Ján Bánik. Manažerkou interních oborů je Mgr. Jana Ballová.

Na obou stanicích standardní lůžkové péče je zaručena jak rychlá diagnostika, tak úplná ošetřovatelská péče o těžké a kombinované zdravotní poruchy, zejména u starších a nepohyblivých pacientů. Na interním oddělení probíhá výuka studentů lékařských fakult a žákyň SZŠ a VOŠ.

Interna se v posledních letech změnila z oboru zcela konzervativního v obor často operační a invazivní. Na oddělení se provádí například implantace kardiostimulátorů, kanylace cév, kardioverze či invazivní endoskopické výkony v zažívacím traktu. Výrazně stoupla dostupnost moderních léků a vyšetřovacích metod.