JIP interních oborů

JIP interních oborů poskytuje péči zaměřenou na diagnostiku a léčbu interních onemocnění provázených rizikem selhání vitálních funkcí a péči o pacienty s jinými život ohrožujícími stavy. JIP disponuje 14 lůžky a je vybavena monitory životních funkcí, umělou plicní ventilací, echokardiografií, extrakorporálními eliminačními metodami.

staniční sestra

Jana Stránská

umístění

budova U (urgentní příjem), 2. patro

telefon

+420 465 710 417 , +420 702 284 633, +420 465 710 241 (sesterna)

Informace pro návštěvy

Návštěvní doba na lůžkové stanici JIP interních oborů je v čase 14.00–18.00 hodin. Při vstupu na oddělení použijte návleky na obuv.