Popis endoskopických vyšetření

Popis vyšetření

  • Gastroskopie je videoendoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku sondou, obraz je přenášen pomocí mikročipu na obrazovku monitoru. Během gastroskopie lze provést ureázový test, polypektomii, stavět akutní krvácení, léčit jícnové varixy, zavést PEG, provést enterobiopsii.

Podívejte se na průběh gastroskopie na videu – Průvodce pacienta.

  • Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva sondou s přenosem obrazu na monitor. Vyšetření se provádí v analgosedaci. Během kolonoskopie lze provést odběry vzorků tkáně a některé léčebné výkony, polypektomii (endoskopické odstranění polypů), endoskopické ošetření argon plasma koagulací, endoskopickou mukosektomii (radikální endoskopické odstraňování rozsáhlých polypů), sigmoideoskopii, vyšetření konečníku. Ke kolonoskopickému vyšetření požadujeme přípravu vyprazdňovacím roztokem (předepíše praktický nebo ošetřující lékař v nemocnici), aktuální laboratorní výsledky srážlivosti krve, doprovod jinou osobou (jinak nelze podat premedikaci – léky na bolest a zklidnění).

Podívejte se na průběh kolonoskopie a rektoskopie na videu – Průvodce pacienta.

  • Pracoviště digestivní endoskopie svou koncepcí i technickým vybavením patří mezi moderní pracoviště v České republice. Vedoucím lékařem je MUDr. Libor Gabalec, Ph.D. Endoskopické pracoviště zajišťuje základní metody digestivní endoskopie a metody terapeutické (endoskopická léčba krvácení s využitím všech modalit, polypektomie, endoskopické slizniční resekce). Pracoviště také zabezpečuje ve spolupráci s RTG pracovištěm cílenou i necílenou biopsii jater, zavádí NJS, PEG. Pracoviště je zařazeno do Národního programu prevence kolorektálního karcinomu.

Naše pracoviště je zařazeno do Národního programu prevence kolorektálního karcinomu (prevence nádorů tlustého střeva).